Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số kiến nghị với các đối tượng khác nhau. Cụ thể, với doanh nghiệp kinh doanh gas, luận án gợi ý các giải pháp thay đổi nhận thức về quản lý chất lượng cho nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, nhận thức của người ra quyết định áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, và những người có liên quan. Với doanh nghiệp chuyển giao TQM, luận án nhấn mạnh cần phải có các bằng chứng chứng minh được tính hiệu quả giúp giảm sự Cảm nhận không tốt về tính dễ sử dụng của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM so với các hệ thống khác và các doanh nghiệp kinh doanh gas đang áp dụng

pdf149 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_cac_nhan_to_tac_dong_den_y_dinh_ung_dung_he_thong.pdf
  • docxLA_VuDaoTungPhuong_E.docx
  • pdfLA_VuDaoTungPhuong_Sum.pdf
  • pdfLA_VuDaoTungPhuong_TT.pdf
  • docxLA_VuDaoTungPhuong_V.docx
Luận văn liên quan