Nghiên cứu chuyển gen hbsag, mã hóa protein vỏ virút viêm gan b, vào cây cà chua Lycopersicon esculentum Mill. định hướng tạo vắcxin có nguồn gốc từ thực vật

Trang nhan đề Mục lục Lời cảm ơn Danh mục các bảng Mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả - biện luận Phần 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2306 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu chuyển gen hbsag, mã hóa protein vỏ virút viêm gan b, vào cây cà chua Lycopersicon esculentum Mill. định hướng tạo vắcxin có nguồn gốc từ thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTruongThienTri.jpg
Luận văn liên quan