Nghiên cứu Công nghệ sản xuất dịch đạm, bột cá từ phụ phẩm cá tra và cá basa

1.Mở đầu 2. Tổng quan tài liệu 2.1 Sơ lược về ngành chế biến thủy sản 2.2 Giới thiệu về cá tra, cá basa 2.3 Giới thiệu về enzyme 3. Nguyên liệu và phương pháp thực hiện 3.1 Nguyên liệu 3.2 Phương pháp thực hiện 4. Kết quả và thảo luận 4.1 Các đặc điểm của nguyên liệu phụ phẩm cá 4.2 Nghiên cứu sử dụng enzyme bromelin để thủy phân Tài liệu tham khảo

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3684 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu Công nghệ sản xuất dịch đạm, bột cá từ phụ phẩm cá tra và cá basa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu Công nghệ sản xuất dịch đạm, bột cá từ phụ phẩm cá tra và cá basa.pdf