Nghiên cứu điều chế tio2 kích thước nanomét bằng quá trình thủy phân dung dịch titanyl sulfate trong điều kiện microwave

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ TiO2 KÍCH THƯỚC NANOMÉT BẰNG QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DUNG DỊCH TITANYL SULFATE TRONG ĐIỀU KIỆN MICROWAVE PHẠM THỊ THÚY LOAN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả thực nghiệm và biện luận Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2506 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu điều chế tio2 kích thước nanomét bằng quá trình thủy phân dung dịch titanyl sulfate trong điều kiện microwave, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.PDF
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
Luận văn liên quan