Nghiên cứu định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến 2020

Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quát về tỉnh Sóc Trăng Chương 2: Hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh Sóc Trăng Chương 3: Dự báo xu thế biến đổi môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2020 Chương 4: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 Chương 5: Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch môi trường tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2629 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng đến 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenBichNgoc.jpg
Luận văn liên quan