Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹthuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao

Sinh lượng thả ban đầu có tương quan thuận với năng suất nuôi. Khi sinh lượng trên bãi đạt đến mức tối đa là 3601 -3917 g/m2, nếu không thu hoạch thì sinh lượng sẽ giảm. Sức sản xuất của bãi Nghêu rất cao đạt 82 tấn/ha/năm. Thả giống với sinh lượng ban đầu và cao trong quá trình nuôi thu tỉa nhiều lần để giảm hao hụt sẽ nâng cao năng suất nuôi trồng.

pdf130 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹthuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthesis_9054.pdf
Luận văn liên quan