Nghiên cứu những đặc tính có ích của vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu huỳnh đối với tôm sú penaeus monodon

NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC TÍNH CÓ ÍCH CỦA VI KHUẨN QUANG DƯỠNG TÍA KHÔNG LƯU HUỲNH ĐỐI VỚI TÔM SÚ PENAEUS MONODON ĐIỀN HUỲNH NGỌC TUYẾT Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2695 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu những đặc tính có ích của vi khuẩn quang dưỡng tía không lưu huỳnh đối với tôm sú penaeus monodon, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDienHuynhNgocTuyet.jpg
Luận văn liên quan