Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát nhà máy thủy điện

Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa Hà Nội Series/Report no.: H. 2008 128tr. Tóm tắt: Luận văn "Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích cho máy phát nhà máy thủy điện" tập trung nghiên cứu những nội dung : Chương 1 : Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất điện năng. Chương 2 : Vấn đề tự động hóa và điều chỉnh trong hệ thống điện. Chương 3 : Vấn đề ổn định điện áp máy phát và hệ thống điều khiển kích từ máy phát. Chương 4 : Ứng dụng Matlab-simulink mô hình hóa hệ điều khiển kích từ thủy điện hòa bình.

pdf128 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4876 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát nhà máy thủy điện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát nhà máy thủy điện.pdf
Luận văn liên quan