Nghiên cứu ứng dụng bentonite bình thuận vào xử lý nước ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BENTONITE BÌNH THUẬN VÀO XỬ LÝ NƯỚC Ô NHIỄM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NGUYỄN PHÚ BẢO Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Mở đầu Chương 1: Tổng quan về Bentonit, nước thải bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp xử lý Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết quả và thảo luận Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2842 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ứng dụng bentonite bình thuận vào xử lý nước ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenPhuBao 1.jpg
Luận văn liên quan