Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nước thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy sinh học dựa trên phân tích độc tính

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CHỨA CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY SINH HỌC DỰA TRÊN PHÂN TÍCH ĐỘC TÍNH ĐOÀN ĐẶNG PHI CÔNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Mở đầu Chương I: Tổng quan Chương II: Phương pháp nghiên cứu Chương III: Kết quả thảo luận Chương IV: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nước thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy sinh học dựa trên phân tích độc tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgDoanDangPhiCong.jpg
Luận văn liên quan