Nguyên lý thống kê

Điều tra thống kê là một khâu rất quan trọng trong hoạt động thống kê điều tra thống kê có nhiệm vụ thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu. Điều tra thống kê được thực hiện trong rất nhiều lĩnh vực với quy mô, phạm vi, nguồn lực, kinh phí khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu, đặc điểm của đối tượng điều tra và điều kiện thực tế. Để hiểu rõ hơn về phương pháp điều tra thống kê, nhóm chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Điều tra thống kê và ứng dụng số liệu điều tra thống kê để phân tích chất lượng học tập của sinh viên K48F năm học 2012-2013.”

pptx30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 7260 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nguyên lý thống kê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style slide.tailieu.vn Logo Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style slide.tailieu.vn Logo Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style slide.tailieu.vn Logo Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style slide.tailieu.vn Logo Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style slide.tailieu.vn Logo Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style slide.tailieu.vn Logo BÁO CÁO THẢO LUẬN Học phần: Nguyên lý thống kê Giáo viên hướng dẫn: Lời mở đầu Nhóm 3 Điều tra thống kê là một khâu rất quan trọng trong hoạt động thống kê điều tra thống kê có nhiệm vụ thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu. Điều tra thống kê được thực hiện trong rất nhiều lĩnh vực với quy mô, phạm vi, nguồn lực, kinh phí khác nhau tùy theo mục đích nghiên cứu, đặc điểm của đối tượng điều tra và điều kiện thực tế. Để hiểu rõ hơn về phương pháp điều tra thống kê, nhóm chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Điều tra thống kê và ứng dụng số liệu điều tra thống kê để phân tích chất lượng học tập của sinh viên K48F năm học 2012-2013.” Nhiệm vụ Khái niệm Ý nghĩa Cơ sở lý thuyết điều tra thống kê Nhóm 3 Cơ sở lý thuyết điều tra thống kê Nhóm 3 Cơ sở lý thuyết điều tra thống kê Phân loại Căn cứ vào phạm vi điều tra Căn cứ thời gian tiến hành điều tra Điều tra chọn mẫu Điều tra chuyên đề Điều tra trọng điểm Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê 1. Phương án điều tra Nhóm 3 Mục đích điều tra Nội dung điều tra Phiếu điều tra và bảng mã hóa Điều tra và tổng hợp số liệu kết quả điều tra Phạm vi đối tượng và đơn vị điều tra Phương pháp điều tra Thời điểm, thời kỳ và thời hạn điều tra Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Lời mở đầu và hướng dẫn cơ bản để hoàn thành bảng hỏi Phiếu điều tra và bảng mã hóa “Để vận dụng phương pháp điều tra thống kê vào thực tiễn, nhóm 3 tổ chức cuộc điều tra chất lượng học tập của sinh viên K48F. Các thông tin dưới đây chỉ nhằm phục vụ cho bài thảo luận nên mong các bạn bớt chút thời gian trả lời các câu hỏi dưới đây. (để trả lời các bạn đánh dấu X vào ô trống bạn chọn) Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Phiếu điều tra Nội dung của bảng hỏi Phần I: Nhận dạng đối tượng điều tra Câu 1. Họ và tên:…………....................... Mã sinh viên.................... Câu 2. Giới tính: 1Nam 2Nữ Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Nội dung của bảng hỏi Phần II: Tình hình tham gia học tập Câu 3. Số tiết nghỉ học của bạn chiếm bao nhiêu % so với tổng số tiết học trong năm học 2012-2013 1≤5% 25%≤10% 310%≤15% 415%≤20% 5˃20% Câu 4. Sắp xếp lý do nghỉ học của bạn theo mức độ thường xuyên của nó (đánh số từ 1 đến 7, đánh số 1 cho lý do nào thường xuyên nhất và số 7 cho lý do ít nhất) 1Nghỉ ốm 2Đi chơi 3Buồn ngủ 4Lười 5Giáo viên không điểm danh 6Giáo viên dạy không hấp dẫn 7Lý do khác……………………………………… Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Câu 5. Cách học của bạn 1Học dần từ trong học kỳ 2Cuối kì mới học 3Sát thi mới học Câu 6. Bạn tự đánh giá về bản than trong các vấn đề sau như thế nào   Mức độ Chỉ tiêu Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ   1 2 3 1 Ghi chép và nghe giảng       2 Tham gia phát biểu, xây dựng bài trên lớp       3 Trao đổi ý kiến với bạn bè       4 Tham khảo các tài liệu khác       5 Trao đổi ngoài giờ học với thầy cô       6 Làm bài tập về nhà       Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Nội dung của bảng hỏi Phần III: Kết quả học tập Câu 7. Kết quả học tập của bạn   Kì học Học kì 1 (1) Học kì 2 (2) 1 Điểm tổng kết cuối kì (lần 1)     2 Số môn thi lại     Câu 8. Mức độ hài lòng của bạn với kết quả học tập của mình 1Hài lòng 2Bình thường 3Không hài lòng Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Phiếu điều tra Lời cảm ơn “XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BẠN !” Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Sự hài lòng với kết quả học tập   Tần số Tỷ lệ (%) Tích lũy tỷ lệ (%) Hài lòng 2 4.44 4.44 Bình thường 27 60.00 64.44 Không hài lòng 16 35.56 100.00 Tổng 45 100.00   2. Phân tích số liệu điều tra Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Qua biểu đồ sau ta thấy rõ hơn sự sa sút trong học tập của sinh viên K48F Xếp loại học lực Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình thi lại Số môn thi lại Học kỳ I Học kỳ II Số SV Tỷ lệ (%) Số SV Tỷ lệ (%) 0 40 88.89 36 80.00 1 5 11.11 8 17.78 2 0 0.00 1 2.22 3 0 0.00 0 0.00 Tổng 45 100.00 45 100.00 Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình nghỉ học   Tần số Tỷ lệ (%) Tích lũy (%) Nghỉ ≤ 5% 36 80 80 Nghỉ 5≤ 10% 2 4.44 84.44 Nghỉ 10≤ 15% 2 4.44 88.88 Nghỉ 15≤ 20% 0 0 88.88 Nghỉ ˃ 20% 5 11.12 100.0 Tổng 45 100.0   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Các lý do chính khi nghỉ học   Thứ tự về sự thường xuyên a b (a-b)2 1 2 3 4 5 6 7 Nghỉ ốm 16 4 4 2 5 3 11 3.64 6 5.57 Đi chơi 12 11 4 3 6 6 3 3.22 7 14.29 Buồn ngủ 7 8 5 10 5 7 3 3.69 5 1.72 Lười 2 6 8 11 9 4 5 4.13 2 4.54 Giáo viên không điểm danh 1 5 15 7 8 7 2 4 4 0 Giáo viên dạy không hấp dẫn 4 6 8 8 5 13 1 4.04 3 1.08 Lý do khác 3 5 1 4 7 5 20 5.27 1 18.23 Tổng 45 45 45 45 45 45 45     45.43 Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê   Các lý do chính khi nghỉ học Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Cách học trong năm học   Tổng Tỷ lệ (%) Tích lũy (%) Cách học của bạn Học dần từ trong kì 15 33.33 33.33 Cuối kì mới học 13 28.89 62.22 Sát thi mới học 17 37.78 100 Tổng 45 100   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình tham gia học tập Ghi chép và nghe giảng   Tần số Tỷ lệ Tích lũy Thường xuyên 33 73.33 73.33 Thỉnh thoảng 11 24.44 97.77 Không bao giờ 1 2.23 100 Tổng 45 100   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tham gia phát biểu, xây dựng bài trên lớp Tình hình tham gia học tập   Tần số Tỷ lệ Tích lũy Thường xuyên 5 11.11 11.11 Thỉnh thoảng 26 57.78 68.89 Không bao giờ 14 31.11 100 Tổng 45 100   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình tham gia học tập Trao đổi ý kiến với bạn bè   Tần số Tỷ lệ Tích lũy Thường xuyên 19 42.22 42.22 Thỉnh thoảng 24 53.33 95.55 Không bao giờ 2 4.45 100 Tổng 45 100   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình tham gia học tập Tham khảo các tài liệu khác   Tần số Tỷ lệ Tích lũy Thường xuyên 11 24.44 24.44 Thỉnh thoảng 30 66.67 91.11 Không bao giờ 4 8.89 100 Tổng 45 100   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình tham gia học tập Trao đổi ngoài giờ học với thầy cô giáo   Tần số Tỷ lệ Tích lũy Thường xuyên 3 6.67 6.67 Thỉnh thoảng 19 42.22 48.89 Không bao giờ 23 51.11 100 Tổng 45 100   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình tham gia học tập Làm bài tập về nhà   Tần số Tỷ lệ Tích lũy Thường xuyên 24 53.33 53.33 Thỉnh thoảng 19 42.22 95.55 Không bao giờ 2 4.45 100 Tổng 45 100   Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Kết quả học tập Xếp loại học lực Học lực Điểm trung bình trung tích lũy Giỏi >=3.20 Khá Từ 2.50 đến 3.19 Trung bình Từ 2.00 đến 2.49 Yếu <2.00 Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Tình hình học tập của sinh viên K48F năm học 2011 - 2012 Học lực Học kỳ I Học kỳ II Số SV Tỷ lệ (%) Số SV Tỷ lệ (%) Giỏi 6 13.33 2 4.44 Khá 33 73.33 28 62.22 Trung bình 5 11.11 12 26.67 Yếu 1 2.22 3 6.67 Tổng 45 100.00 45 100.00 Xếp loại học lực Nhóm 3 Ứng dụng điều tra thống kê Cơ cấu sinh viên theo giới tính   Số sinh viên Tỷ lệ (%) Nam 12 26.67 Nữ 33 73.33 Tổng 45 100 Nhóm 3 Giải pháp cải thiện tình hình học tập Đi học và ghi chép bài đầy đủ, lắng nghe giáo viên giảng bài trên lớp để có chất lượng học tập tốt hơn Trao đổi với giáo viên và bạn bè khi có những băn khoăn vướng mắc trong học tập để tăng tính chât hai chiều trong giảng dạy Làm bài tập về nhà thường xuyên để ôn lại kiến thức Tham khảo thêm tài liệu để tự bổ sung thêm kiến thức ngoài giáo trình … Nhóm 3 Kết luận Quyết định lựa chọn đề tài: “Điều tra thống kê và ứng dụng số liệu điều tra thống kê để phân tích chất lượng học tập của sinh viên K48F năm học 2012-2013.” Việc nghiên cứu bao gồm điều tra thống kê và sử dụng số liệu thu được từ điều tra để phân tích chất lượng học tập của sinh viên K48F. Chúng tôi mong rằng qua bài nghiên cứu này ứng dụng của phương pháp điều tra thống kê sẽ được sử dụng một cách rộng rãi và có hiệu quả hơn nữa trong nghiên cứu khoa học và xã hội. Thank you !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxthong_ke_3822.pptx
Luận văn liên quan