• Luận văn Chẩn đoán và đặc điểm sinh học của begomovirus hại ớtLuận văn Chẩn đoán và đặc điểm sinh học của begomovirus hại ớt

  Các dòng vi khuẩn A.tumerfaciens có chứa cấu trúc xâm nhiễm của PepYLCVNV chứa bộ gen (DNA-A và DNA-B) riêng rẽ, đã được nuôi trong môi trường LB–lỏng. Dịch vi khuẩn thu được sau khi nuôi lỏng, lắc được mang đi li tâm lấy cặn vi khuẩn và hòa tan cặn vi khuẩn bằng đệm MgCl2 cùng với 1 µl/ml Acetonringone 0.1M giúp kích thích sự phát triển của vi khu...

  docx111 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 2

 • Thiết kế hệ thống Chia sẻ lợi ích REDD tại Việt NamThiết kế hệ thống Chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam

  Cả chương trình 661 và PFES tại Việt Nam đều dựa trên cơ chế thanh toán đều đặn tới người tham gia, bắt đầu từ lúc khởi xướng các họat động để bảo tồn rừng hoặc giảm thiểu phá rừng (mặc dù chỉ người khởi xướng mới có thể cho phép giải ngân quỹ rõ ràng đ ể chi trả cho những chi phí khởi động). Đây là một mô hình thích hợp cho REDD +, như lập kế h...

  pdf186 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thị trường rau quả Việt NamĐề tài Thị trường rau quả Việt Nam

  Thị trường rau quả thế giới tăng mạnh, đặc biệt là rau quả chế biến. Đang có cơ hội tiếp cận các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, EU. • SX vẫn mang tính nhỏ lẻ, thị trường nội địa chiếm vẫn chiếm ưu thế (90%). Tiêu thụ rau quả đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt với các loại SP có giá trị cao: xoài, cam; su hào • Hệ thống siêu thị mang lại s...

  pdf21 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 862 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Tài nguyên đa dạng sinh học và tình hình sử dụng các vùng đất ngập nước tự nhiên của vườn quốc gia Yok ĐônLuận văn Tài nguyên đa dạng sinh học và tình hình sử dụng các vùng đất ngập nước tự nhiên của vườn quốc gia Yok Đôn

  Từ mô hình này cho thấy ba nhân tố là tỷ lệ diện tích đất ngập nước trong tổng diện tích cả vùng, nguồn thu nhập từ chăn nuôi và nguồn thu nhập từ cây công nghiệp ảnh hưởng rõ rệt đến nguồn thu nhập từ đất ngập nước của các hộ gia đình trong cả ba buôn. Trên thực tế, rõ ràng là tổng diện tích các vùng đất ngập nước trong tổng diện tích cả vùng c...

  pdf52 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 892 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (vietgahp) trên địa bàn huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ AnLuận văn Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (vietgahp) trên địa bàn huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An

  Chính sách của Nhà Nước và của địa phương như chính sách về đất đai, chính sách tín dụng, chính sách thuế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, cơ chế liên kết hộ sản xuất và các cơ sở chế biến là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP ra đời và phát triển. Đặc biệt là trong th...

  pdf110 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 971 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất sửa đổi khung pháp lý về định giá rừng tại Việt NamLuận văn Kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất sửa đổi khung pháp lý về định giá rừng tại Việt Nam

  Thứ tư, đầu tư tài chính cho thực hiện xác định giá rừng theo quy định tại Nghị định 48 và Thông tư 65 hầu như chưa được quan tâm. Ở Bộ NN&PTNT không có kinh phí chi cho hoạt động theo dõi, giám sát, xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật về định giá rừng. Ở một số địa phương, có bố trí kinh phí nhưng cũng rất hạn chế. Đa số ý kiến phỏng vấn c...

  pdf103 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu về Tiềm năng rừng và đất liên quan đến “Biến đổi khí hậu và Lâm nghiệp” ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamNghiên cứu về Tiềm năng rừng và đất liên quan đến “Biến đổi khí hậu và Lâm nghiệp” ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Khi xây dựng RELs/RLs phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản, đó là tính chắc chắn và tính minh bạch của phương pháp; và có tính hỗ trợ cho các ước tính. Điều cũng đã được thừa nhận chung là việc thu được các số liệu biến động rừng trong quá khứ là việc làm thiết yếu bởi đó là số liệu cơ bản và quan trọng trong xây dựng RELs/RLs. Tuy nhiên, đến th...

  pdf135 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 665 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tiếp về thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích về Redd ở Việt NamNghiên cứu tiếp về thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích về Redd ở Việt Nam

  Theo kinh nghiệm từ các chương trình trồng rừng, thời iểm thích hợp cho hỗ trợ trả trước sẽ rất quan trọng. Ba phương pháp tiếp cận tài chính vi mô nói ở trên khác nhau hoàn toàn trong thời gian hỗ trợ. Các khoản trợ cấp từ chương trình 661 cung cấp tất cả tiềm lực ban ầu. Các khoản tiền vay theo FSDP tập trung giải ngân hỗ trợ trả trước trong h...

  pdf56 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu thực trạng lâm nghiệp cộng đồng Việt NamĐề tài Nghiên cứu thực trạng lâm nghiệp cộng đồng Việt Nam

  Sự phát triển của Lâm nghiệp cộng đồng tại Việt Nam về một khía cạnh nào đó vẫn được mô tả theo các nhận thức khác nhau về các hình thức tham gia thực tế của người dân địa phương trong quá trình được gọi là “quản lý rừng”. Chính quyền Việt Nam và đặc biệt là chính quyền các địa phương thường xem “quản lý” là bàn giao trách nhiệm bảo vệ rừng cho...

  pdf110 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tỷ lệ tiêu hóa, giá trị dinh dưỡng và phương trình ước tính tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, giá trị năng lượng trao đổi của thức ăn cho gia súc nhai lạiĐề tài Tỷ lệ tiêu hóa, giá trị dinh dưỡng và phương trình ước tính tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, giá trị năng lượng trao đổi của thức ăn cho gia súc nhai lại

  Vì các tương quan này chưa đủ mạnh để chỉ dùng lượng khí sinh ra sau 24 giờ làm biến duy nhất để ước tính ME in vivo (Chenost và cs., 1997; Steingass và Menke, 1986; Menke và Steingass, 1988; Datt và Singh, 1995; Abreu và BrunoSoares, 1998; Sommart và cs., 2000, Nitipot và Sommart, 2003; Al-Masri. 2003; Sallam và cs., 2007) nên khi đưa thêm các ...

  pdf149 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 26/09/2020 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 1