Phân tích giá trị xuất nhập khẩu của công ty Cholimex giai đọan 2004 - 2005

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 2 I.NHỮNG LÝ LUẬN cơ BẢN VE Hựp ĐồNG NGỌAI thương .2 A . Khái niệm hợp đồng ngoại thương và sự khác biệt giữa họp đồng ngoại thương & họp đồng nội thương .2 B . Sự cần thiết của họp đồng ngoại thương trong quá trình mua bán quốc tế . 3 c . Vai ứò của hợp đồng xuất nhập khẩu 3 1. Vai trò của họp đồng xuất nhập khẩu 3 2. Vai ừò của việc thực hiện họp đồng xuất nhập khẩu .5 D. Qui trình xây dựng và tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương .5 1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng ngoại thương .5 a) Nguyên tắc xây dựng hợp đồng ngoại thương .5 b) Phân loại hợp đồng ngoại thương theo nội dung kinh doanh .7 2. Kỹ thuật và điều khoản khi xây dựng hợp đồng ngoại thương .7 a) Tên hàng hóa 7 b) Phẩm chất hàng hóa: 8 c) SỐ lượng hàng hóa: .11 d) Giá cả hàng hóa: 11 e) Điều khoản thanh toán trong hợp đồng ngoại thương: .12 f) Điều khoản giao hàng: .13 g) Những điều khoản khác trong hợp đồng ngoại thương: 15 3. Quá trình giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương 16 a) Chuẩn bị giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu 16 b) các bước giao dịch .17 c) Các hình thức đàm phán .18 d). Ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương 19 4.Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương .19 a)Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương .19 Sơ ĐỒ THựC HIỆN HỢP ĐồNG XUAT khau 23 b)Một số điều cần lưu ý khi ký kết hợp đồng 26 Sơ ĐỒ THựC HIỆN HỢP ĐồNG nhập khau 27 II. GI ỚI THIỆU CÔNG TY CHOLIMEX 28 A.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cholimex 28 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cholimex .28 2. Nhiệm vụ-chức năng hiện nay của công ty: 30 a)Nhiệm vụ : .30 b) Chức năng: .31 3. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN sự TẠI CÔNG TY CHOLIMEX 31 a) Cơ cấu nhân sự .32 b) Các phòng ban: 32 c) Các xí nghiệp trực thuộc công tỵ: .34 B.Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cholimex giai đoạn 2004 - 2005 .37 Bảng 1 :LỢi Nhuận Và Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh của Công Ty Choỉimex Giai Đoạn 2004-2005 .37 c.Thuận lợi và khó khăn .42 1. Thuận lợi 42 2. Khó Khăn .43 CHƯƠNG II :PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHAU của công TY CHOLIMEX GIAI ĐOẠN 2004-2005 .44 IếKIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHAU của công ty CHOLIMEX giai ĐOẠN 2004 - 2005 .45 Bảng 2 : Kim Ngạch XNK của Công Ty Cholimex Giai Đoạn 2004-2005 .45 II.GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHAU theo phương thức kinh doanh 48 Bảng 3 : Giá Trị XNK Theo Phương Thức Kinh Doanh Tại Công Ty . ChoLimex Giai Đoạn 2004-2005 . 48 III.GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHAU theo tình hình ký KET và THựC HIỆN .52 Bảng 4 : Giá Trị XNK Theo Tình Hình Ký Kết & Thực Hiện HỢp Đồng Tại Công Ty Cho Limex Giai Đoạn 2004-2005 52 IV.GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHAU theo thị trường 56 AửThị trường xuất khẩu .56 Bảng 5 : Giá Trị XK Theo Thị Trường của Công Ty Cholimex Giai Đoạn 2004-2005 56 B. Thị trường nhập khẩu .60 Bảng 6 : Giá Trị NK Theo Thị Trường của Công Ty Cholimex Giai Đoạn 2004-2005 60 V.GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHAU theo nhóm hàng 64 Bảng 7 : Giá Trị XNK Theo Nhóm Hàng của Công Ty Cholimex Giai Đoạn 2004-2005 .64 VI.GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHAU theo các đơn YỊ TRựC thuộc ể ệ 70 Bảng 8 : Giá Trị XNK Theo Các Đơn Vị Trực Thuộc của Công Ty Cholimex Giai Đoạn 2004-2005 CHƯƠNG III: MỘT số GIẢI PHÁP NHAM nâng cao giá trị XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CHOLIMEX 76 I . TRONG QUẢN LÝ YÀ ĐIÊU HÀNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 76 II . NÂNG CAO CÔNG TÁC NGIỆP vụ .76 A. Áp dụng linh hoạt các điều kiện cơ sở giao hàng .76 B.Hoàn thiện việc giao dịch ,đàm phán ,ký kết và thực hiện hợp đồng ngoại thương 77 c. Trong hoạt động dịch vụ thương mại .77 D. Trong lĩnh vực đầu tư 78 III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC cơ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC . 78 Kết Luận .80 Tài Liệu Tham Khảo 81 LỜI MỞ ĐẦU Trước thực tại nền kinh tê'đang trên đà phát triển,công nghệ kỹ thuật lạc hậu ,cơ sở hạ tầng còn yếu kém thì viêc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại ở nước ta là cần thiết nhằm mục đích ăm kiếm những cơ hội đầu tư mới đểphát triển sản xuất ,gia tăng sản xuâ't .góp phần phát triển đất nước Mặc khác theo xu hướng phát triển kỉnh tế mang tính toàn cầu, thì sự phát triển của một quốc gia không thể tách khỏi sự phát triển của thế giới chính vì vậy hoạt động ngoại thiiơng ngày càng được chú trọng.Trong đó xuất nhập khẩu là một trong những bộ phận rất quan trọng có nghĩa quyết định đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ ,gỉàu hay ngèo,phát triển hay đang phát triển Đối vói nước ta trong những năm gần đây đặc biệt là sau sự kiện hiệp định thương mại Việt -Mỹ đã được ký kết và Vỉệt Nam sẽ chính thức gia nhập WTO vào cuối năm nay thì việc mua bán giữa các nuớc phát triển và quy mô hơn chiếm ứ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước Nhập khẩu và xuatkhẩu đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng của một quốc gỉa.Nhập khẩu những mặt hàng mà niíớc ta không thể sản xuất hay không sản xuất có hiệu quả,nhập khẩu các nguyên nhiên vật liệu,máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất trong nước .Xuất khẩu để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp ,tăng thu nhập quốc dân & nâng cao vị thế của nền kỉnh ứ'Việt Nam đối với kinh ứ'khu vực và thế giới. Như vậy vai trò hết sức quan trọng của nhập khẩu là thúc đẩy xuất khẩu thông qua việc nhập khẩu các loại hàng hoá để hổ trợ cho các ngành sản xuất .Xuất khẩu và nhập khẩu là 2 bộ phận tương hổ lẫn nhau ,bổsung và không thể tách rời nhau. Xuất phát từ những lý do trên,trong thời gian thực tập tại công ty Cholimex ,đưực sự hướng dẫn tận ủnh của anh chị ở các phòng ban và cô Nguyen Thị Len ,em đã tiếp thu nhiều kinh nghiệm thực ứ'rất bổ ích trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ,ĐÓ là lý do em chọn đề tài: ”phân tích giá trị xuất nhập khẩu cửa công ty Cholìmex giai đoạn 2004 - 2005”. Do thời gian thực tập ngắn ngủi và sự han chế kiến thức bản thân nên bài luận văn tốt nghiệp này ắt không thể tranh khỏi những sai sót nhất định,kính mong quí thầy cô và anh chị ở công ty tận tình hướng dẫn em hoàn thiện bài luận văn này.

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3150 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích giá trị xuất nhập khẩu của công ty Cholimex giai đọan 2004 - 2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích giá trị xuất nhập khẩu của công ty Cholimex giai đọan 2004-2005.pdf
Luận văn liên quan