Phân tích một vài biến đổi hình thái và sinh lý của sự phát sinh cơ quan in vitro từ lá cây sống đời (kalanchoe blossfeldiana poelln l.)

PHÂN TÍCH MỘT VÀI BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VÀ SINH LÝ CỦA SỰ PHÁT SINH CƠ QUAN IN VITRO TỪ LÁ CÂY SỐNG ĐỜI (KALANCHOE BLOSSFELDIANA POELLN L.) DIỆP NHỰT THANH HẰNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các chữ viết tắt Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2672 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích một vài biến đổi hình thái và sinh lý của sự phát sinh cơ quan in vitro từ lá cây sống đời (kalanchoe blossfeldiana poelln l.), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDiepNhutThanhHang.jpg
Luận văn liên quan