Pháp luật về thừa phát lại Việt Nam hiện nay

Pháp uật v thừa phát ại à một bộ phận a hệ thống pháp uật nướ ta. H àn thiện pháp uật v Thừa phát ại à một việ rất uan trọng tr ng ông uộ ải á h tư pháp, y ựng nhà nướ pháp uy n à y u u khách quan. Thứ nhất, uận án đã àm r hái niệm thừa phát ại ng như hái uát được các h ạt động ơ bản a thừa phát ại ở Việt Nam tr ng giai đ ạn hiện nay; Thứ h i, thông ua việ ph n t h, đánh giá á uy đ nh a pháp uật hiện hành, uận án đã n u n đượ Khái niệm, đ điểm và bản hất pháp a Thừa phát ại, á mối uan hệ a Thừa phát ại với á thi t h tư pháp há ; Làm r nh ng nội ung ơ bản a pháp uật v Thừa phát ại và á y u tố ảnh hưởng đ n pháp uật v Thừa phát ại; Thứ , nghi n u một á h ó hệ thống á uy đ nh a pháp uật hiện hành v thừa phát ại thông ua việ mô tả và đánh giá đối với á uy h pháp đi u hỉnh á vấn đ .

pdf166 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Pháp luật về thừa phát lại Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphap_luat_ve_thua_phat_lai_viet_nam_hien_nay.pdf
  • pdfTrichsyeu_HuynhDucThaiLamHoang.pdf
  • pdfTT Eng HuynhDucThaiLamHoang.pdf
  • pdfTT HuynhDucThaiLamHoang.pdf