Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020

Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay luôn là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu, nhà làm chính sách và các quốc gia quan tâm, vì nông nghiệp có liên quan mật thiết đến việc giải quyết những vấn đề thiết yếu như nuôi sống loài người, xóa đói, giảm nghèo và làm chậm quá trình biến đổi khí hậu; mà ngày nay, nó không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà đang trở thành vấn đề của toàn cầu. Tuy nhiên, do đặc thù và yêu cầu của mỗi nước khác nhau, mà phương pháp tiếp cận, nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của phát triển nông nghiệp diễn ra theo những chiều hướng nghiên cứu khác nhau.

pdf278 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_tskt_doan_tranh_2012_1511.pdf
Luận văn liên quan