Quản trị sản xuất và dịch vụ

Các tài liệu xuất bản tham khảo trong nghiên cứu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo, trong đó tên tác giả xếp theo thứ tự bảng chữ cái và sử dụng mẫu tài liệu tham khảo của Harvard: Nguyễn Văn A (2009), Những điều cần biết khi làm tiểu luận, Hà Nội: Giáo dục, tr.5.

pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3212 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị sản xuất và dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 1 QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ Hướng dẫn làm tiểu luận TSKH. NGUYỄN VĂN MINH Đại học Ngoại thương 0983 118 969, 04 3835 6800 (705) nguyenvm2002@gmail.com; minhnv@ftu.edu.vn Hà Nội, 2009 (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 2 Yêu cầu của tiểu luận  Sử dụng những kiến thức đã và sẽ biết về quản trị sản xuất và dịch vụ để làm bài tiểu luận với yêu cầu:  Tìm hiểu về quá trình sản xuất tại một doanh nghiệp thực tế, cụ thể  Đánh giá, nhận xét về quá trình đó  Đề xuất các giải pháp để cải tiến quá trình này. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 3 Cấu trúc của tiểu luận  Trang bìa (theo qui định, xem mẫu)  Trang tên đề tài  Lời cảm ơn  Tóm tắt nghiên cứu  Mục lục  Lời mở đầu  Tổng quan lý thuyết  Phương pháp nghiên cứu  Kết quả nghiên cứu  Bình luận, đề xuất  Kết luận  Danh mục tài liệu tham khảo  Phụ lục (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 4 TÊN ĐỀ TÀI (theo mẫu)  Trang tên đề tài phải bao gồm các phần sau:  Tên đề tài: ngắn gọn, phải có chứa ít nhất là đối tượng NC, mục đích NC hoặc cả hai;  Tên học viên  Tên khoá học và tháng/ năm nộp báo cáo. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 5 LỜI CẢM ƠN  Trong phần này, sự giúp đỡ của bất kỳ ai đều được ghi nhận và cảm ơn. Trang này mang tính tự chọn cao. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 6 PHẦN TÓM TẮT  Mặc dù được viết sau cùng, nhưng phần tóm tắt được đặt ở phần đầu của báo cáo. Sự trình bày trước một cách ngắn gọn, súc tích báo cáo trên cơ sở thông tin từ các phần khác của báo cáo.  Các vấn đề phần tóm tắt cần có là:  Một số thông tin cơ sở/ khái quát  Các lý do quan trọng của báo cáo  Trình bày sơ lược các phương pháp nghiên cứu được sử dụng  Tóm tắt các kết quả nghiên cứu  Trình bày sơ lược các kết luận và khuyến nghị. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 7 PHẦN MỞ ĐẦU  Lý do chọn đề tài  Đối tượng nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu  Nhiệm vụ nghiên cứu  Câu hỏi nghiên cứu  Tình hình nghiên cứu  Giới thiệu bố cục của tiểu luận. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 8 Con đường đến đích ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ 1 NHIỆM VỤ 2 NHIỆM VỤ 3 MỤC ĐÍCH Phương pháp (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 9 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT  Nêu các vấn đề lý thuyết liên quan đến đối tượng nghiên cứu:  Lịch sử của vấn đề  Các khái niệm  Hướng tiếp cận  Công cụ sẽ sử dụng trong nghiên cứu  Một số đặc điểm riêng. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 10 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Mô tả các phương pháp, phương thức và tài liệu nghiên cứu được sử dụng trong tiểu luận nghiên cứu, ví dụ: quần thể và mẫu được chọn, kỹ thuật chọn mẫu, địa điểm, tài liệu được sử dụng  Bảng câu hỏi/ phỏng vấn; phương thức được lựa chọn cho nghiên cứu  Số liệu được phân tích như thế nào? ví dụ: kỹ thuật phân tích nào đã được sử dụng?  Những khó khăn/ hạn chế nào gặp phải trong quá trình nghiên cứu.  Phương pháp tương ứng với nhiệm vụ. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 11 KẾT QUẢ/ BÌNH LUẬN/ĐỀ XUẤT  Phần này liên quan đến việc trình bày những kết quả nghiên cứu quan trọng nhất cùng với sự giải thích và bình luận chúng. Lưu ý rằng việc bất kỳ số liệu, bảng biểu, đồ thị..... nào cũng luôn phải có giải thích kèm theo là rất quan trọng. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 12 KẾT LUẬN  Tóm lược kết quả nghiên cứu (ngắn gọn)  Nêu bật ý nghĩa của kết quả này  Hướng phát triển tiếp theo. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Các tài liệu xuất bản tham khảo trong nghiên cứu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo, trong đó tên tác giả xếp theo thứ tự bảng chữ cái và sử dụng mẫu tài liệu tham khảo của Harvard:  Nguyễn Văn A (2009), Những điều cần biết khi làm tiểu luận, Hà Nội: Giáo dục, tr.5. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 14 PHỤ LỤC  Bản copy của bảng câu hỏi, phụ lục phỏng vấn, biểu đồ, số liệu, đồ thị quá chi tiết đối với phần nội dung được đặt ở phần này. (C) Nguyễn Văn Minh, 2006-2009 Quản trị chiến lược 15 Thay lời kết Xin chân thành cám ơn Quí vị đã lắng nghe! TSKH. Nguyễn Văn Minh, TT Đảm bảo chất lượng, trường ĐHNT, minhnv@ftu.edu.vn; nguyenvm2002@gmail.com; (04) 3835 6800 (705); 0983 118 969.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuonh_dan_tieu_luan_9214.pdf
Luận văn liên quan