Sử dụng 17a, 20b - Dihydroxy - 4 - pregnen - 3- one kích thích sinh sản nhân tạo cá tra pangasius hipophthalmus (sauvage 1987) trong liều quyết định

SỬ DỤNG 17a, 20B - DIHYDROXY - 4 - PREGNEN - 3- ONE KÍCH THÍCH SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ TRA PANGASIUS HIPOPHTHALMUS( SAUVAGE 1987) TRONG LIỀU QUYẾT ĐỊNH NGUYỄN HÀ THANH PHONG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Tư liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và thảo luận Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sử dụng 17a, 20b - Dihydroxy - 4 - pregnen - 3- one kích thích sinh sản nhân tạo cá tra pangasius hipophthalmus (sauvage 1987) trong liều quyết định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenHaThanhPhong.jpg