Sự phát sinh hình thái trong nuôi cấy in - Vitro cây đinh lăng và bước đầu tìm hiểu saponin tron gcac1 mẫu cấy in- vitro cây đinh lăng poliscias fruticosa l. Harms

SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI TRONG NUÔI CẤY IN- VITRO CÂY ĐINH LĂNG VÀ BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU SAPONIN TRON GCAC1 MẪU CẤY IN- VITRO CÂY ĐINH LĂNG POLISCIAS FRUTICOSA L. HARMS LÊ THIÊN THƯ Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan tài liệu Phần 3: Vật liệu - phương pháp Phần 4: Kết quả Phần 5: Thảo luận Phần 6: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3016 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự phát sinh hình thái trong nuôi cấy in - Vitro cây đinh lăng và bước đầu tìm hiểu saponin tron gcac1 mẫu cấy in- vitro cây đinh lăng poliscias fruticosa l. Harms, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeThienThu.jpg
Luận văn liên quan