Sự sinh phôi thể hệ áp dụng trong chọn lọc các dòng callus quýt đường (citrus reticulata blanco var. Duong) kháng mặn

PHẠM THỊ BÍCH THỦY Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật lệu - phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả thí nghiệm Chương 4: Thảo luận Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo

pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự sinh phôi thể hệ áp dụng trong chọn lọc các dòng callus quýt đường (citrus reticulata blanco var. Duong) kháng mặn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhamThiBichThuy.jpg
Luận văn liên quan