Tác động của việc khai thác lên một số đặc điểm sinh trưởng của rừng lồ ô (bambusa procera a. Chev. Et a. Cam) thuần loại và hỗn giao trên đất đỏ và đất xám ở tỉnh Đồng Nai

Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Tóm tắt Phần mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết quả và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tác động của việc khai thác lên một số đặc điểm sinh trưởng của rừng lồ ô (bambusa procera a. Chev. Et a. Cam) thuần loại và hỗn giao trên đất đỏ và đất xám ở tỉnh Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeThiHongNhu.jpg
Luận văn liên quan