Tạo kháng nguyên tái tổ hợp, kháng thể đa dòng để phát triển quy trình elisa xét nghiệm salmonella spp, trong thực phẩm

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan tài liệu Phần 3: Vật liệu và phương pháp Phần 4: Kết quả và biện luận Phần 5: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tạo kháng nguyên tái tổ hợp, kháng thể đa dòng để phát triển quy trình elisa xét nghiệm salmonella spp, trong thực phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenTriNhan.jpg
Luận văn liên quan