Tạo kháng nguyên tái tổ hợp m1 của virus cúm a bằng các hệ thống biểu hiện trong escherichia coli

TRẦN THỊ HỒNG KIM Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2431 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tạo kháng nguyên tái tổ hợp m1 của virus cúm a bằng các hệ thống biểu hiện trong escherichia coli, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranThiHongKim.jpg
Luận văn liên quan