Thiết lập phòng thí nghiệm thực tập quang bán dẫn ảo

Phòng thí nghiệm ảo được xây dựng nhằm giúp sinh viên chuyên ngành và học viên cao học được thực hiện trực tiếp những bài thực tập (ảo) mà do điều kiện khách quan PTN chưa trang bị thiết bị vật tư để lập nên. Sơ đồ khối tổng quát (phân bố và nội dung) của PTN ảo như bảng dưới đây.

pdf106 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết lập phòng thí nghiệm thực tập quang bán dẫn ảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1_4609.pdf
Luận văn liên quan