Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố “ phá sản doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Trước sự yêu cầu tất yếu của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, mà Nhà nước ta đã lựa chọn : Luật phá sản doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 31/12/1993 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1994. Tuy được ban hành muộn so với các nước trên thế giới và trong khu vực nhưng đạo luật này đã đóng góp được những ý nghĩa nhất định , góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tkinh doanh ở Việt Nam và góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế trong cơ chế kinh tế thị trường.

pdf32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố “ phá sản doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthu_tuc_giai_quyet_yeu_cau_tuyen_bo_pha_san_doanh_nghiep_theo_phap_luat_viet_nam_5745.pdf
Luận văn liên quan