Tiểu luận Công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn P.5

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn không chỉ là sự nghiệp riêng cá nhân ai khác mà là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân, của các thành phần kinh tế. Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện sâu sát cụ thể quyết liệt của Chính phủ và các cấp, các ngành.

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn P.5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.5.pdf
Luận văn liên quan