Tiểu luận Hình thái Kinh tế xã hội P.1

Lý luận hình thái kinh tế xã hội cũng là phương pháp luận khoa học để ta phân tích công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, luận chứng được tất yếu của định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phân tích đúng nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội và chỉ ra được: Đổi mới theo định hướng của xã hội vừa phù hợp với xu hướng phát triển thời đại vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

pdf22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3303 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Hình thái Kinh tế xã hội P.1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Hình thái KTXH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Hình thái KTXH.pdf
Luận văn liên quan