Tiểu luận Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình 1

Cơ quan quản lý doanh nghiệp cần xây dựng những nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát thường niên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp chế độ giám sát tình hình sử dụng và huy động vốn tại doanh nghiệp, có ý kiến kịp thời trước sự thay đổi nguồn vốn tại doanh nghiệp. Phải gắn quyền lợi và trách nhiệm quản lý doanh nghiệp trước sự thiếu hụt mất mát tài sản, tiền vốn.

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình 1.pdf
Luận văn liên quan