Tiểu luận Phân tích vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế Việt Nam

Bước vào thời kỳ đổi mới, thành tựu nổi bật nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam là được thế giới đánh giá cao về khả năng sản xuất khẩu lương thực. Sau khi chiến tranh kết thúc (1975), Việt Nam lâm vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, nhưng trong khoảng từ năm 1989 đến nay, nông nghiệp Việt Nam không những đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước mà còn có khả năng xuất khẩu mặt hàng này ra nước ngoài. Đây là thành quả của cơ chế Khoán Mười kết hợp với việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào cơ chế sản xuất nông nghiệp. Các lĩnh vực sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp cũng đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy đã có những tiến bộ xong chúng ta vẫn cần phải nỗ lực thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp hơn nữa. Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Nông nghiệp chiếm 20.97% tổng sản phẩn quốc nội theo số liệu năm 2005. Trong khi tỉ lệ lao động tham gia vào nghành này là 60%. Vì vậy,cần cố gắng thúc đẩy hơn nữa sự phát triền của kinh tế nông thôn về cá số lượng lần chất lượng. Nếu không chúng ta sẽ không thể theo kịp tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay của nền kinh tế thế giới Đề tài của chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu về vai trò của nông nghiệp đến nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Nhằm tìm ra các mối liên hệ cơ bản và xem xét sự ảnh hưởng của nó tới cơ cấu kinh tế và lao động cũng như sự phát triển kinh tế xã hội

pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 10328 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Phân tích vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf67.pdf
Luận văn liên quan