Tiểu luận Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta P.1

Khác với một số nước trên thế giới, chúng ta tiến lên CNXH từ một nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu mà bỏ qua giai đoạn phát triển lên chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế đó là do chúng ta chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất kỹ thuật để tiến lên CNXH. Mặt khác nền kinh tế của nước ta trước đây dập khuôn theo mô hình kinh tế của Liên xô với chế độ xã hội công hữu về tư liệu sản xuất dưới hai hình thức là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể trong đó sở hữu toàn dân đóng vai trò chủ đạo.

pdf36 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 4445 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta P.1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta P.1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta P.1.pdf
Luận văn liên quan