Tiểu luận Vai trò của nền kinh tế nhà nước

Một là Nhà nuớc phải thiết lập nên hệ thống thông tin kinh tế – những thông tin trong quản lí vĩ mô .Chúng ta phải có những thông tin kinh tế chính xác nhanh chóng và phổ cập nhanh hơn để các doanh ngiệp nắm bắt thời cơ nhanh hơn, nhất là trong quá trình hội nhập hoá toàn cầu,kinh doanh thông thương với nước ngoài. Chúng ta phải tránh tình trạng các doanh nghệp của nước ta vì thiếu thông tin mà bị các doang nghiệp “ma” ở nước ngoài lừa,hay vì thiếu thông tin mà các doanh nghiệp nước ta bị thua thiệt về mặt pháp lý khi kinh doanh với nước ngoài.

pdf38 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2336 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Vai trò của nền kinh tế nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Vai trò của nền kinh tế nhà nước

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Vai trò của nền kinh tế nhà nước.pdf