Tìm hiểu hoạt động du lịch MICE ở Việt Nam

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG DU LỊCH MICE Ở VIỆT NAM. A. PHẦN MỞ ĐẦU. I. Lí do chọn đề tài. Du lịch là ngành kinh tế mang lại nguồn lợi lớn cho mỗi quốc gia, là ngành kinh tế mũi nhọn kéo theo các ngành kinh tế khác phát triển. Đối với Việt Nam, du lịch cũng đang cất tiếng nói góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà. Trong những năm gần đây du lịch thực sự đang trên đà cất cánh, những tiềm năng du lịch đó được đánh thức, đó được lần lượt khai thác và đưa vào phát triển để phục vụ hoạt động du lịch. Bờn cạnh việc phỏt triển theo chiều sõu những loại hỡnh đó được khai thác từ lâu cũn phỏt triển thờm những loại hỡnh du lịch mới. Đa dạng hóa kinh doanh du lịch là một biện pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của điểm du lịch. Do đó, việc phát triển, khai thỏc du lịch MICE (loại hỡnh du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, khen thưởng và các sự kiện) được xem là một hướng đi có nhiều triển vọng đối với du lịch Việt Nam trong tương lai. Chính vỡ là một loại hỡnh du lịch mới nờn MICE sẽ vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với du lịch Việt Nam. II. Mục tiêu của đề tài. Với đề tài “Tìm hiểu hoạt động du lịch MICE ở Việt Nam”, mục tiêu là: - Thấy được trừ bản chất, thực trạng hoạt động của du lịch MICE trong thời gian qua cũng như cơ hội của nó đối với du lịch Việt Nam hiện nay. - Thấy được thách thức mà du lịch MICE đặt ra với ngành du lịch Việt Nam nói chung từ đó đề xuất ra 1 số biện pháp, chính sách nhằm khai thác và phát triển 1 cách hiệu quả loại hình du lịch này trong tương lai. III. Phạm vi nghiên cứu. Đề tài được giới hạn trong phạm vi: - Hoạt động du lịch MICE nói chung ở trên thế giới và Singapore. - Khai thỏc và phỏt triển du lịch MICE ở Việt Nam. - Hoạt động du lịch MICE ở 2 thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh. IV. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài được tập trung nghiên cứu bởi 1 số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập và xử lí tài liệu: thông qua báo chí, Internet, sách vở. - Phương pháp phân tích, nhận xét, đánh giá. - Phương pháp thực địa.

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2848 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu hoạt động du lịch MICE ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu hoạt động du lịch MICE ở Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan