Khảo sát vòng đời của sán lá đơn chủ (monogenean) ký sinh trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) và thử nghiệm ứng dụng một vài hợp chất chiết xuất từ thảo dược để phòng trị

Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát vòng đời của sán lá đơn chủ (monogenean) ký sinh trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) và thử nghiệm ứng dụng một vài hợp chất chiết xuất từ thảo dược để phòng trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhanThiHongHai.jpg
Luận văn liên quan