Tính toán chế độ đứt dây của hệ thống điện Việt Nam

Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa Hà Nội Series/Report no.: H. 2008 106tr. Tóm tắt: Luận văn "Tính toán chế độ đứt dây của hệ thống điện Việt Nam" nghiên cứu tính toán và đưa ra những phương pháp đối xứng hóa lưới điện khi lưới điện bị mất đối xứng do sự cố đứt dây gây nên đề cập tới những khía cạnh : Chương 1 : Tổng quan về chế độ đứt dây trong hệ thống điện. Chương 2 : Sơ đồ thay thế các thứ tự thuận, nghịch và không trong tính toán sự cố đưt dây. Chương 3 : Các phương pháp tính toán sự cố đứt dây. Chương 4 : Khảo sát chế độ đứt dây của đường dây diêu cao áp 500kV.

pdf106 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2601 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính toán chế độ đứt dây của hệ thống điện Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTính toán chế độ đứt dây của hệ thống điện Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan