Tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam

NH Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất bao gồm: Bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương,các văn phòng đại diện ở trong nước và các đơn vị trực thuộc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: là thành viên của Chính Phủ, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN và các quy định của Luật các tổ chức Chính Phủ. Chịu trách nhiệm trước Thủ Tướng Chính Phủ, trước Quốc Hội về lĩnh vực mình phụ trách. Đại diện pháp nhân NHNN.

ppt23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4374 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.com ĐỀ TÀI 1: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM www.themegallery.com NH Nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất bao gồm: Bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, các chi nhánh ở các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương,các văn phòng đại diện ở trong nước và các đơn vị trực thuộc. www.themegallery.com www.themegallery.com TỔ CHỨC BỘ MÁY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC www.themegallery.com LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: là thành viên của Chính Phủ, chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN và các quy định của Luật các tổ chức Chính Phủ. Chịu trách nhiệm trước Thủ Tướng Chính Phủ, trước Quốc Hội về lĩnh vực mình phụ trách. Đại diện pháp nhân NHNN. www.themegallery.com Chi nhánh, văn phòng đại diện Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của NHNN, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung của Thống đốc. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của NHNN, có nhiêm vụ đại diện theo sự ủy quyền của Thống đốc.Văn phòng đại diện không được tiến hành hoạt động nghiệp vụ ngân hàng. www.themegallery.com Các đơn vị trực thuộc NHNN có các đơn vị sự nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ tin học, thông tin và báo chí chuyên ngành ngân hàng. Thủ tướng Chính Phủ quyết định thành lập các DN trực thuộc ngân hàng nhà Nước để cung cấp sản phẩm chuyên dùng, phục vụ hoạt động ngân hàng. www.themegallery.com HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC www.themegallery.com Add Your Tile Lãi suất Nghiệp vụ thị trường mở Dự trữ bắt buộc Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia www.themegallery.com Hình thức tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc tái cấp vốn cho các ngân hàng theo những hình thức sau đây: 1.Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng. 2. Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. 3. Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. www.themegallery.com Nghiệp vụ thị trường mở Dự trữ bắt buộc Lãi suất NHNN xác định và công bố lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn.  Dựa trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường. NHNN quy định tỉ lệ DTBB đối với từng loại hình TCTD và từng loại tiền gửi với mức từ 0 - 20% tổng số dư tiền gửi tại mỗi TCTD trong từng thời kỳ. Thông qua việc mua, bán tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu NHNN và các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác trên thị trường tiền tệ Tỉ giá hối đoái Thông qua việc mua, bán tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu NHNN và các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác trên thị trường tiền tệ www.themegallery.com www.themegallery.com Theo điều 23 luật NHNN Việt Nam quy định: “ NHNN Việt Nam là cơ quan duy nhất phát hành tiền của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bao gồm tiền giấy và tiền kim loại”. www.themegallery.com Phát hành tiền NHNN quản lý tiền dự trữ phát hành theo quy định của Chính Phủ. NHNH đảm bảo cung ứng đủ số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế. Tiền phát hành vào lưu thông là tài sản Nợ đối với nền kinh tế và được cân đối bằng tài sản Có của NHNN. www.themegallery.com Chính thức phát hành tiền mới gồm các loại giấy 5 hào, 1đ, 5 đ,10 đ, 20 đ và 50 đ Phát hành thêm tờ 2đ màu tím than, tờ 10 đ màu lục; và tờ 100 đ Phát hành tờ 30 đ màu hồng tím Phát hành các loại tiền giấy 5 hào, 1 đ, 2đ, 5đ, 10đ, 20đ, 30đ, 50đ, 100đ và 500 đ. Các lần phát hành tiền ở Việt Nam kể từ ngày thống nhất đất nước www.themegallery.com Phát hành thêm các loại tiền mới luôn có chân dung Bác: tờ 200đ, 500đ,1000đ,2000đ,5000đ. Phát hành tờ 5000đ,các tờ 10.000đ màu đỏ, 20.000đ màu xanh dương và 50.000đ màu xanh lục NHNN Việt Nam đã phát hành tiền kim loại vào lưu thông với 3 mệnh giá: 5.000đ, 1.000đ và 200đ NHNN Việt Nam phát hành vào lưu thông đồng tiền polymer mệnh giá 20.000đ, 200.000đ và 10.000đ Các lần phát hành tiền ở Việt Nam kể từ ngày thống nhất đất nước www.themegallery.com Cho vay Bảo lãnh Tạm ứng Góp vốn mua CP NHNN cho các TCTD vay ngắn hạn dưới hình thức tái cấp vốn. NHNN không cho vay đối với cá nhân và tổ chức không phải là TCTD NHNN không bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân vay vốn, trừ trường hợp đặc biệt NHNN tạm ứng cho Ngân sách TW để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN của Thủ tướng chính phủ. NHNN không được góp vốn mua cổ phần của TCTD và các Doanh nghiệp khác. www.themegallery.com Hoạt động mở tài khoản, thanh toán và ngân quỹ Thanh toán Đại lý Kho bạc www.themegallery.com QUẢN LÝ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI www.themegallery.com QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC www.themegallery.com MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC www.themegallery.com HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI CỦA NHNN NHNN thực hiện việc mua bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia, mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện các giao dich ngoại hối khác theo quy định của Chính phủ www.themegallery.com Thu thập và cung cấp thông tin Công bố thông tin Bảo vệ bí mật thông tin www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.ppt
Luận văn liên quan