Tóm tắt Luận án Các lớp mã liên quan đến mã luân phiên

(Bản scan) Mã cảm sinh manh Mục này xét một lóp mã con đặc biệt của mã cảm sinh gọi là mã cảm sinh mạnh. Một số đặc trưng và một thuật toán kiêm định một mã chính quy cho trước có là mã cảm sinh mạnh hay không được đề xuất.

pdf27 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Các lớp mã liên quan đến mã luân phiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_cac_lop_ma_lien_quan_den_ma_luan_phien.pdf