[Tóm tắt] Luận án Đấu tranh phi bạo lực được thể hiện trong một số tác phẩm điển hình của Mahatma gandhi và Martin Luther King, Jr

KIẾN NGHỊ 1. Các nhà quản lý giáo dục có thể sử dụng nghiên cứu này vào các hoạt động tuyên truyền phi bạo lực trong chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. 2. Các giảng viên các trường Đại học có thể sử dụng nghiên cứu này trong việc giảng dạy môn Văn để giúp các em có nhận thức về đấu tranh phi bạo lực, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, tốt đẹp và phát triển. 3. Sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Văn học có thể sử dụng luận án này làm cơ sở phương pháp luận cho các nghiên cứu các tác phẩm Văn học khác có liên quan tới đấu tranh phi bạo lực. 4. Nghiên cứu áp dụng kết quả của nghiên cứu này về vấn đề giáo dục bạo lực học đường tại Việt Nam. 5. Nghiên cứu đấu tranh phi bạo lực trong một số các tác phẩm Văn học đương đại của Việt Nam.

pdf22 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu [Tóm tắt] Luận án Đấu tranh phi bạo lực được thể hiện trong một số tác phẩm điển hình của Mahatma gandhi và Martin Luther King, Jr, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa Philippin LÊ THỊ THU HƯƠNG ĐẤU TRANH PHI BẠO LỰC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM ĐIỂN HÌNH CỦA MAHATMA GANDHI VÀ MARTIN LUTHER KING, JR Chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn học Anh TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TIẾNG ANH THÁI NGUYÊN - 2014 Công trình được hoàn thành tại: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ. Maria Luisa A. Valdez Phản biện 1: ............................................. Phản biện 2: ............................................. Phản biện 3: ............................................. Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại: Vào hồi giờ ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện quốc gia Việt Nam; - Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên; - Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế; - Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin. 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr. là hai trong số những người nổi tiếng nhất trên thế giới ủng hộ đấu tranh không bạo lực. Cả hai đã đấu tranh, cam kết sẽ tạo ra một xã hội không sử dụng vũ lực. Bất chấp tất cả những lời kêu gọi đấu tranh phi bạo lực, con người vẫn tiếp tục sử dụng vũ lực và bạo lực như là phương tiện để kết thúc. Thực tế đã được chứng minh bởi sự hiện diện của bạo lực ở khắp mọi nơi trên thế giới với số người chết vì bạo lực ngày càng tăng. Trong kỷ nguyên mới của thế kỷ XXI, nhân loại phải được hướng dẫn bởi các chân lý cơ bản rằng sát hại lẫn nhau không bao giờ là đúng và có thể chấp nhận được - trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta đã có những bài học đau đớn của thế kỷ XX do hậu quả từ những vấn đề bạo lực. Khi con người nhận ra điều này, họ tăng cường tuyên truyền rộng rãi và khắc sâu sự hiểu biết sâu sắc trong xã hội rằng bạo lực không bao giờ có thể được sử dụng để ủng hộ tư tưởng của một người. Vậy cách tốt nhất để hiểu bản chất con người và một quốc gia hoàn toàn một cách đầy đủ về lịch sử, tâm lý học, xã hội học đó là thông qua nghiên cứu văn học. Thông qua văn học, chúng ta có thể hiểu được những cảm xúc và suy nghĩ sâu thẳm nhất của con người - phần chân thật nhất và và bản chất nhất của mình. Vì vậy, con người không chỉ hiểu biết về người khác, mà quan trọng hơn là hiểu biết chính mình và cuộc sống của mình. 2 Hiện nay, các cuộc đấu tranh thực sự của thế kỷ XXI không phải là giữa các nền văn minh hay như giữa các tôn giáo mà đó sẽ là giữa bạo lực và phi bạo lực, cuộc chiến giữa sự thô tục và văn minh trong hành trình tìm đến ý nghĩa xác thực nhất của thế giới. Suy nghĩ của Gandhi đã đi trước thời đại của ông và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đó là một niềm tin bất khả xâm phạm về một tương lai tốt đẹp hơn của con người khi chúng ta học cách tin tưởng vào sức mạnh của đấu tranh phi bạo lực cho nhân loại. Đối với nhiều người thì dường như điều này là không thể. Nhưng với những điều vĩ đại mà Gandhi đã làm và cuộc sống đã chúng minh rằng, nếu chúng ta thực sự cố gắng, một thế giói không bao lực là điều hoàn toàn có thể. Trong cùng một tiền đề, Martin Luther King, Jr. người học trò xuất sắc của Gandhi cũng khẳng định rằng phi bạo lực là cách hành động tuyệt vời về mặt đạo đức. Nguyên tắc và phương pháp phi bạo lực của ông vạch ra một con đường để thay đổi xã hội vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Trí tuệ và những triết lí này được thể hiện trong các tác phẩm chọn lọc của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr. có thể giúp đỡ các sinh viên Việt Nam lưu tâm đánh giá lại cuộc sống và giá trị của mình nhìn từ quan điểm triết học. Các tác phẩm đã mô tả thói quen giúp phân định quan điểm, thái độ đối với cuộc sống của người Việt Nam nói chung và đối với các hành động cụ thể nói riêng những hạn định trong hành vi con người và có ảnh hưởng sâu sắc đến động lực sâu sắc của chúng ta. Điều này gắn liền với sự triển xã hội của thanh niên Việt Nam và hỗ trợ họ trong việc nỗ lực xây dựng nước nhà. 3 Đây cũng là một trong những động lực để nhà nghiên cứu- là một giáo viên tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên tìm hiểu sâu sắc và thực hiện phân tích về đấu tranh phi bạo lực được phản ánh trong các tác phẩm chọn lọc của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr. và nhằm mục đích ứng dụng quan điểm phi bạo lực vào chương trình giảng dạy tại môi trường đại học và giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam có một cái nhìn đẹp hơn về cách ứng xử và phấn đấu xây dựng đất nước hòa bình, công bằng, ngày càng văn minh và phát triển. 1.2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này đã phân tích về đấu tranh phi bạo lực trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr. gắn với giáo dục giá trị cho sinh viên Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu này tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau: 1. Nguồn gốc lịch sử về phi bạo lực tại Ấn Độ và Hoa Kỳ 2. Các vấn đề phi bạo lực được thể hiện trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther, King Jr King, Jr.? 3. Các vấn đề nhân đạo đang được thể hiện trong các tác phẩm được lựa chọn. 4. Các biện pháp tu từ văn học được sử dụng bởi các tác giả trong phân tích các vấn đề nhân đạo đặc biệt là phi bạo lực. 5. Những bài học được rút ra từ những phân tích đó sẽ có lợi cho sinh viên Việt Nam 4 1.3. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đi sâu vào phân tích về đấu tranh phi bạo lực trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr. gắn với giáo dục giá trị cho sinh viên Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu nguồn gốc lịch sử của phi bạo lực tại Ấn Độ và Hoa Kỳ Các vấn đề phi bạo lực được thể hiện trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther, King Jr. Các vấn đề nhân đạo đang được thể hiện trong các tác phẩm được lựa chọn, các biện pháp tu từ văn học được sử dụng bởi các tác giả trong phân tích các vấn đề nhân đạo đặc biệt là phi bạo lực và những bài học được rút ra trong việc giáo dục giá trị cho sinh viên Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu phân tích các khái niệm Gandhi và Luther King về đấu tranh phi bạo lực trong các tác phẩm văn học tiêu biểu được lựa chọn. Tương tự như vậy, phân tích này đã sử dụng phương pháp tiếp cận xã hội học và triết học là cơ sở để phân tích. Đặc biệt, cách tiếp cận xã hội học của Teixeira và cách tiếp cận triết học của Holmes. Phương pháp tiếp cận khác trong phê bình văn học không được sử dụng trong nghiên cứu này như phương pháp phê phán chủ nghĩa hình thức, phê bình tiểu sử, phê phán chỉ trích và tâm lý. Bài viết này cũng liên quan đến phương pháp phân tích nội dung, đó là một kỹ thuật trong phân tích nội dung tác phẩm và xử lý dữ liệu. Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu này tập trung vào mô hình tìm kiếm và khai thác ý nghĩa từ các tác phẩm điển hình của Gandi và King. Nỗ lực tập trung vào nhiệm vụ thu thập dữ liệu thông qua các khái niệm và thể loại; việc thay đổi hoặc tạo ra các phong cách mới 5 tinh tế hơn; kết hợp các khái niệm trừu tượng; chiết xuất tinh túy; cấu trúc có logic; bình luận tác phẩm; và rút ra kết luận. Những đặc điểm cần thiết trong xử lý dữ liệu được xem xét bởi các nhà nghiên cứu trong khi tiến hành nghiên cứu. Các quy tắc chung mà Stott (2014) trích dẫn đó là bảy tiêu chuẩn mà văn học phải tuân theo để lựa chon các tác phẩm văn học trong khi nghiên cứu. Các tác phẩm tiêu biểu được sử dụng trong nghiên cứu này: The Story of My Experiments with Truth, Harijan and Young India của Mahatma Gandhi và The Montgomery Bus Boycott, Letter from Birmingham Jail and I Have a Dream của Martin Luther King, Jr. Những tác phẩm này được lựa chọn vì chúng có mối tương quan với các chủ đề nói trên, vấn đề nhân đạo trong đấu tranh phi bạo lực, các phép tu từ văn học, đặc biệt bài học đạo đức giáo dục cho sinh viên Việt Nam. 1.4 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU Phân tích văn học được xem như là một phần thiết yếu khi thực hiện nghiên cứu. Vì vậy, trình bày chi tiết cách thức nghiên cứu rất quan trọng đối với các nhà quản lý giáo dục, sinh viên, các thành viên của cộng đồng. Các nhà quản lý giáo dục có thể sử dụng nghiên cứu này vào các hoạt động tuyên truyền phi bạo lực trong chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. Các giảng viên các trường Đại học có thể sử dụng nghiên cứu này trong việc giảng dạy môn Văn để giúp các em có nhận thức về đấu tranh phi bạo lực, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, tốt đẹp và phát triển. 6 Sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Văn học có thể sử dụng luận án này làm cơ sở phương pháp luận cho các nghiên cứu các tác phẩm Văn học khác có liên quan tới đấu tranh phi bạo lực. Các nghiên cứu trong tương lai có thể áp dụng kết quả của nghiên cứu này về vấn đề giáo dục bạo lực học đường tại Việt Nam. Các nghiên cứu khác có thể tập trung vào phân tích đấu tranh phi bạo lực trong một số các tác phẩm Văn học đương đại của Việt Nam. CHƯƠNG II: TÀI LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Phần này trình bày một số tài liệu và nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. NGHIÊN CỨU KHÁI NIỆM Việc nghiên cứu các khái niệm mang gồm bốn loại cấu trúc, được sử dụng trong phân tích và giải thích các tác phẩm văn học bao gồm: văn học và triết học về phi bạo lực, Mahatma Gandhi và các tác phẩm điển hình, Martin Luther King, Jr. các tác phẩm điển hình, vấn đề nhân đạo, biện pháp tu từ văn học và phương pháp tiếp cận lịch sử và triết học trong phê bình văn học. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN Phần này trình bày các nghiên cứu được công bố và chưa công bố có liên quan đến nghiên cứu này. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU Phần này nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận án cần tập trung nghiên cứu, giải quyết, trình bày 7 những điểm tương đồng và khác biệt giữa những tài liệu nghiên cứu được trích dẫn với nghiên cứu hiện nay. MÔ HÌNH KHÁI NIỆM Phần này trình bày các vấn đề trọng tâm làm nổi bật nội dung nghiên cứu. Nó hướng dẫn nhà nghiên cứu tiến hành điều tra. Tiếp sau đó là một mô hình khái niệm. ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ Phần này trình bày các thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong nghiên cứu. Các từ ngữ dưới đây cần được làm rõ: lòng từ bi, bác ai, phân tích nội dung, niềm vui, sự thanh thản, bình an, sự tôn trọng, tác phẩm tuyển chọn của Thích Nhất Hạnh, chăm sóc nhau, các vấn đề xã hội, và các giá trị Việt. CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính khi phân tích các nguyên lý của lòng từ bi, bác ái trong tác phẩm văn học tiêu biểu. Theo Suter (2012), nghiên cứu định tính sử dụng các giả thuyết triết học để xem xét những kinh nghiệm thực tiễn của chính người tham gia để hiểu một hiện tượng phức tạp. Những kinh nghiệm thực tiễn của những người tham gia có thể được phản ánh bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm các thể loại văn học ví dụ như những câu chuyện hài, thiền định, những giai thoại, lời khuyên về cuộc sống, và những bài thơ. Theo Ary, et. al. (2006), kinh nghiệm của con người giúp họ thoát khỏi những ảnh hưởng xã hội, văn hóa và chính trị. Do đó, trong khi 8 phân tích các tác phẩm văn học tiêu biểu, các nguyên lý về lòng từ bi, bác ái của Phật giáo ở Việt Nam được đề cập. Điều này cung cấp những giải thích cơ bản và quan trọng cho ý định của tác giả. Patton (2002) chỉ ra rằng mục tiêu của phân tích dữ liệu định tính là để khám phá các chủ đề, các mô hình, khái niệm, và sự hiểu biết. Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu này tập trung vào mô hình tìm kiếm và khai thác ý nghĩa từ các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr. Nỗ lực tập trung vào nhiệm vụ thu thập dữ liệu thông qua các khái niệm và thể loại; thay đổi hoặc tạo ra các mã mới tinh tế hơn; kết hợp các khái niệm trừu tượng; chiết xuất tinh túy; cấu trúc có logic; bình luận tác phẩm; và rút ra kết luận. 3.2 XỬ LÝ DỮ LIỆU Văn học, giống như tất cả các nghệ thuật khác, có một số tiêu chuẩn nhất định mà tất cả các lựa chọn có thể được đo để đánh giá và phân tích. Trong nghiên cứu này, các quy tắc chung được trích dẫn bởi Stott (2014) liên quan đến bảy tác phẩm văn học tiêu biểu liên quan đến nhiên cứu. Theo ông, các tiêu chuẩn này bao gồm: lời kêu gọi thế giới, sự vĩnh cửu, sự gợi mở, giá trí trị tuệ, giá trị tinh thần, phong cách và nghệ thuật. Về giá trị trí tuệ, các tác phẩm được lựa chọn phân tích có thể giúp người đọc hiểu biết cuộc sống của họ và nhận ra sự thật về con người và cuộc sống nói chung và những hiểu biết về đấu tranh phi bạo lực. 9 Về giá trị tinh thần, các tác phẩm văn học tiêu biểu được lựa chọn được cho là có một thông điệp đạo đức cơ bản có khả năng làm cho mọi người sống tốt hơn, đẹp hơn. Liên quan đến sự phổ rộng, tác phẩm được lựa chọn không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, quốc tịch. Chủ đề và tính giá trị phù hợp với các độ tuổi, quốc tịch, văn hóa và tín ngưỡng Về giá trị vĩnh cửu, chất lượng của những tác phẩm được lựa chọn luôn mang tính điển hình của thời đại mặc dù được viết từ rất lâu nhưng giá trị thông điệp của tác phẩm sẽ luôn mới, đem lại sự hiểu biết và kinh nghiệm cho nhà nghiên cứu và độc giả. Xét về khía cạnh nghệ thuật, chất lượng của các tác phẩm đã sử dụng ngôn từ đầy chắt lọc và sắc sảo, các biện pháp tu từ văn học điển hình đầy sáng tạo để tạo cho độc giả sự bất ngờ và thích thú. Cuối cùng, liên quan đến phong cách, cách đặc biệt trong đó tác giả nhìn nhận cuộc sống, hình thành ý tưởng của mình. Những tác phẩm văn học được chọn thể hiện quan điểm của các nhà văn về thế giới và có thể đặt những suy nghĩ cho các độc giả trong theo cách mà họ chưa bao giờ xem xét. Với mục đích nghiên cứu và các hướng tiếp cận trong triết học, các chủ đề tiêu biểu sau đây được chọn để phân tích The Story of My Experiments with Truth, Harijan and Young India của Mahatma Gandhi và The Montgomery Bus Boycott, Letter from Birmingham Jail and I Have a Dream của Martin Luther King, Jr. Đấu tranh phi bạo lực theo Gandhi và King, để thúc đẩy hòa bình bằng cách thiết lập tình bạn, sự hiểu biết và hợp tác hơn là bạo lực để rồi thất bại và 10 nhục nhã. Nó nhằm mục đích tạo sự hòa giải, và một cộng đồng bình đẳng và cùng có lợi. CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Các kết quả phân tích chỉ ra rằng: 4.1. Nguồn gốc của triết lí phi bạo lực 4.1.1. Tại Ấn Độ Nhiều thế kỷ trước, triết lý đấu tranh phi bạo lực đã được thể hiện với thuật ngữ ban đầu là ”ahimsa”. Ấn Độ giáo đã từng coi bạo lực là mối đe dọa tồi tệ nhất đối với cuộc sống con người. Phi bạo lực đã được công nhận như một quy tắc ứng xử, tôn trọng các tác phẩm của họ và được nói tới trong cuốn sách về triết lý nổi tiếng Upanishads. Phi bạo lực đầu tiên chỉ là ý tưởng, dần dần phát triển thành hành động. Dường như nó đã được hình thành trong một số ít các nhà hiền triết của Ấn Độ khoảng ba ngàn năm trước đây, sau này được Jaina giáo và đạo Phật sử dụng và phát triển vào khoảng 500 năm trước công nguyên. Hunter (1990) phát biểu rằng Ahimsa hoặc phi bạo lực nằm trong đạo Hindu. Theo Bondurant, (1965), thuật ngữ này là một trong 5 quy tắc hành vi được chấp nhận trong các văn bản của đạo Hindu từ rất sớm. Trong một thế giới nơi mà bạo lực chiếm một vị trí trong vòng luân hồi, phi bạo lực khiến cho các tín đạo Hindu gần gũi hơn với sự giác ngộ tâm linh. Vì vậy, phi bạo lực mang tính khát khao, mong muốn. Quan điểm của Shastri và Shastri về ahimsa nhìn từ đạo Hindu mô tả nó như là một lý thuyết có ý nghĩa đạo đức, triết học và tôn 11 giáo. Ahimsa được coi là một cách chữa cho các vấn đề bạo lực trên thế giới. Nó liên quan đến việc tìm kiếm những giá trị tốt đẹp của nhân loại cũng như sự nhiệt tình tôn giáo vì phúc lợi của môi trường sống và tất cả các sinh vật sống. 4.1.2 Tại Hoa Kỳ Tại Hoa Kỳ, các triết lý phi bạo lực có nguồn gốc ban đầu từ những năm 1800. Sau đó triết gia Henry David Thoreau lĩnh hội và thấm nhuần tư tưởng này, thực hiện cuộc biểu tình phi bạo động chống lại các cuộc chiến tranh do Chính phủ Hoa Kỳ đối với Mexico. Tuy nhiên phải đến thời của Martin Luther King, Jr. Đấu tranh phi bạo lực mới trở thành vũ khí sắc nhọn để chấm dứt để phân biệt xã hội và chính trị ở Mỹ. 4.2. Các vấn đề phi bạo lực được thể hiện trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther, King Jr 4.2.1. Các vấn đề phi bạo lực được thể hiện trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi xem phi bạo lực như là một triết lý của cuộc sống với ba nguyên tắc cơ bản định hướng cho cuộc sống của ông đó là ahimsa, Satyagraha, và tapasya. Tất cả những nguyên tắc đã được ăn sâu trong niềm tin tôn giáo và thấm nhuần trong tất cả các hoạt đọng ông đã làm trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng của mình Để nuôi dưỡng triết lí không bạo lực cần phải có thời gian lâu dài, thậm chí kéo dài đến vài thế hệ thế hệ. Tại sao mọi người không thấy rằng nếu tổng số các hoạt động của thế giới là phá hoại, nó đã có thể đi đến kết thúc từ lâu rồi? Tình yêu, hay ahimsa, giúp duy trì hành tinh này. 12 Thuật ngữ satyagraha có hai ý nghĩa. Trong khi Satyagraha có thể được xem như là một hành động chính trị, nó cũng là một phần không thể thiếu của triết lý phi bạo lực của Gandhi. Trong bối cảnh này, Gandhi dịch là "nắm giữ lấy sự thật" bởi vì sự thật được xem là tâm hồn hay tinh thần, Gandhi cũng coi Satyagraha là một sức mạnh sự thật hay sức mạnh tinh thần, trong đó con người cần thiết phải đấu tranh cho sự thật liên tục trong suốt cuộc đời. Tapasya liên quan đến các nguyên tắc tự chịu đựng đau khổ đó là sẵn sàng chịu đau khổ vì một mục tiêu nào đó (Nakhre, 1982). Ahimsa và tapasya là những đặc điểm của các phương tiện để hiểu chân lý tuyệt đối trong cuộc sống của con người. Tapasya liên quan đến một sự sẵn sàng để chấp nhận gánh nặng của đau khổ cho chính mình chứ không phải là đối thủ trong một cuộc xung đột để phá vỡ chu kỳ bạo lực với một lượng bạo lực nhỏ.(Nakhre, 1982). 4.2.2. Các vấn đề phi bạo lực được thể hiện trong các tác phẩm điển hình của Martin Luther, King Jr. Theo King, có 6 nguyên tắc phi bạo lực 1) phi bạo lực là một cách sống cho những người dũng cảm. 2) phi bạo lực nhằm thiết lập tình bạn và sự hiểu biết. 3) phi bạo lực nhằm đánh bại bất công, không phải đánh bại con người. phi bạo lực khẳng định kẻ ác cũng là nạn nhân. 4) phi bạo lực cho rằng sự đau khổ tự nguyện có thể giáo dục và chuyển hóa 5) phi bạo lực chọn tình yêu thay vì thù địch. phi bạo lực chống lại bạo lực về tinh thần và thể xác 6) phi bạo lực tin rằng thế giới sẽ tiến tới sự công bằng. 13 4.3. Các vấn đề nhân đạo đang được thể hiện trong các tác phẩm được lựa chọn của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr 4.3.1. Các vấn đề nhân đạo đang được thể hiện trong các tác phẩm được lựa chọn của Mahatma Gandhi Các vấn đề nhân đạo được đưa ra trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi bao gồm cuộc đấu tranh chống bất bình đẳng chủng tộc ở Nam Phi; Đấu tranh cho công bằng kinh tế ở Ấn Độ; Đấu tranh xoá bỏ hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ; Đấu tranh chống thuế không lành mạnh ở Ấn Độ; Đấu tranh chông tăng thuế muối; Đấu tranh cho sự bất công kinh tế trong Bardgli, Ấn Độ; Đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ. 4.3.2. Các vấn đề nhân đạo đang được thể hiện trong các tác phẩm được lựa chọn của Martin Luther King, Jr Các vấn đề nhân đạo được đưa ra tập trung vào các lựa chọn của Martin Luther King, Jr bao gồm đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Montgomery, Hoa Kỳ và đấu tranh cho việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc. 4.4. Các biện pháp tu từ văn học được sử dụng bởi các tác giả trong phân tích các vấn đề nhân đạo đặc biệt là phi bạo lực. Nghệ thuật hùng biện thường được sử dụng như một công cụ của diễn giả người cố gắng để thuyết phục hoặc tạo động lực cho khán giả trong các tình huống nhất định; nó là một nghệ thuật của chiến thắng tâm hồn nhờ khả năng diễn ngôn, theo Plato. Việc sử dụng lập luận, tình cảm và đạo đức là ba yếu tố mạnh mẽ nhất của nghệ thuật hùng biện. Đây là những công cụ hữu hiệu mà của Gandhi và Martin Luther King đều sử dụng. 14 Ethos là một chiến lược tu từ đó tập trung phản ánh về đạo đức. Nó là một phương tiện để thuyết phục người nào đó hoặc dựa vào uy tín của người thuyết phục. Pathos là một biện pháp tu từ đó tập trung vào phản ánh cảm xúc, và là một cách để thuyết phục khán giả tranh cãi bằng cách tạo ra một phản ứng cảm xúc. Logos, mặt khác, là một chiến lược hùng biện trong đó nhấn mạnh về tính lập luận của vấn đề. Đó là một cách để thuyết phục khán giả bởi lý do, bằng chứng xác thực và khoa học. 4.5. Những bài học được rút ra từ những phân tích đó sẽ mang tính giáo dục cho sinh viên Việt Nam Tác phẩm điển hình của Gandhi và Luther King trình bày nguyên lý triết học liên quan đến phi bạo lực. Đối với các sinh viên Việt Nam để hiểu được triết lí phi bạo lực của Gandhi, trước hết họ phải hiểu được ý tưởng, khái niệm, và các giá trị làm nền tảng cho triết lý phi bạo lực của ông. Bằng cách vẽ ra những giáo lý bài học đạo đức về phi bạo lực của những tác phẩm được lựa chọn, phi bạo lực ở đây được định nghĩa là sử dụng vũ lực để khiêu khích đối thủ vào thay đổi niềm tin và hành động của mình mà không cố ý làm hại họ, nhưng thay vào đó bằng cách thực hiện rèn luyện tự đau khổ. Người Việt Nam cần phải lắng nghe sự khôn ngoan, tính trí tuệ thể hiện trong các tác phẩm của những người ủng hộ phong trào phi bạo lực. Mục đích của nghiên cứu này mở ra một cánh cổng về sự hiểu biết cho người dân Việt. Các giá trị của những bức thư và phát biểu những người ủng hộ sẽ không chỉ nhận được tham gia sâu sắc trong các mối quan hệ giữa sự khôn ngoan của phương Đông và 15 phương Tây. Họ là những biểu hiện của bộ óc vĩ đại trước những thử thách và xứng đáng với sự cống hiến và nhận được sự đánh giá cao cho hậu thế. Các nhà nghiên cứu, do đó, có thể tổng hợp các bài đọc về con người có thể tìm thấy sức mạnh và cảm hứng để thay đổi hiệu quả thông qua khám phá văn học và khai thác các khía canh khác của các tác phẩm. CHƯƠNG V TÓM TẮT, KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÓM TẮT Nghiên cứu đi sâu vào phân tích về đấu tranh phi bạo lực trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr. gắn với giáo dục giá trị cho sinh viên Việt Nam. Cụ thể nghiên cứu đã trả lời các câu hỏi sau: 1. Nguồn gốc lịch sử về phi bạo lực tại Ấn Độ và Hoa Kỳ 2. Các vấn đề phi bạo lực được thể hiện trong các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandhi và Martin Luther, King Jr 3. Các vấn đề nhân đạo đang được thể hiện trong các tác phẩm được lựa chọn. 4. Các biện pháp tu từ văn học được sử dụng bởi các tác giả trong phân tích các vấn đề nhân đạo đặc biệt là phi bạo lực. 5. Những bài học được rút ra từ những phân tích đó sẽ mang tính giáo dục cho sinh viên Việt Nam 16 Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu phân tích các khái niệm Gandhi và vua của bất bạo động trong các tác phẩm văn học tiêu biểu được lựa chọn. Tương tự như vậy, phân tích này đã sử dụng phương pháp tiếp cận xã hội học và triết học là cơ sở để phân tích. Các tác phẩm tiêu biểu được sử dụng trong nghiên cứu này: The Story of My Experiments with Truth, Harijan and Young India của Mahatma Gandhi và The Montgomery Bus Boycott, Letter from Birmingham Jail and I Have a Dream của Martin Luther King, Jr. Những tác phẩm này được lựa chọn vì chúng có mối tương quan với các chủ đề nói trên, vấn đề nhân đạo trong đấu tranh phi bạo lực, các phép tu từ văn học, đặc biệt bài học đạo đức giáo dục cho sinh viên Việt Nam. KẾT QUẢ 1. Phi bạo lực bắt nguồn từ một trong số ít các nhà hiền triết của Ấn Độ khoảng ba ngàn năm trước đây. Trong lịch sử hiện đại, đấu tranh phi bạo lực đã trở thành một công cụ mạnh mẽ cho sự phản đối. Đức Phật và Jain Tirthankaras phát triển nó thêm vào khoảng 500 trước công nguyên. Nhưng chính Mahatma Ghandi người thực hiện đấu tranh phi bạo lực trong việc giải quyết các biến động xã hội và chính trị ở Ấn Độ. Tại Hoa Kỳ, các triết lý phi bạo lực có nguồn gốc ban đầu từ những năm 1800. Sau đó triết gia Henry David Thoreau lính hội và thấm nhuần tư tưởng này, thực hiện cuộc biểu tình phi bạo động chống lại các cuộc chiến tranh do Chính phủ Hoa Kỳ đối với Mexico. Tuy nhiên phải đến thời của Martin Luther King, Jr. Đấu tranh phi bạo lực mới trở thành vũ khí sắc nhọn để chấm dứt để phân biệt xã hội và chính trị ở Mỹ. 17 2. Mahatma Gandhi xem triết lí phi bạo lực như là một triết lý của cuộc sống với ba nguyên tắc cơ bản định hướng cho cuộc sống của ông đó là ahimsa, Satyagraha, và tapasya. Tất cả những nguyên tắc đã được ăn sâu trong niềm tin tôn giáo và thấm nhuần trong tất cả các hoạt động ông đã làm trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng của mình. Ngược lại, Martin Luther King, Jr. xem vấn đề đó như một chiến lược chính trị. Đấu tranh phi bạo lực giúp tránh được cả bạo lực thể chất và tinh thần với niềm tin xây dựng một thế giới hòa bình, tốt đẹp. 3. Các vấn đề nhân đạo trong các tác phẩm của Mahatma Gandhi bao gồm cuộc đấu tranh phi bạo lực chống lại sự phân biệt chủng tộc, công bằng kinh tế ở Ấn Độ và cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ. Mặt khác, các vấn đề nhân đạo đã được nhấn mạnh trong các tác phẩm của Martin Luther King bao gồm cuộc đấu tranh phi bạo lực chống lại bất công chủng tộc và sự xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại nước Mỹ. Các tác phẩm văn học điển hình của Gandhi và King có thể được coi như một tư liệu triết học- xã hội cho thấy các vấn đề nhân đạo trong thời đại của họ ở Ấn Độ và Hoa Kỳ. 4. Để thể hiện ý nghĩa, khuôn khổ hợp lý trong các tác phẩm thông qua sử dụng ngôn ngữ, tăng cường việc hiểu biết sâu sắc hơn về khái niệm đấu tranh phi bạo lực, và để thúc đẩy trí tưởng tượng của độc giả trong việc hình dung các nhân vật và phân cảnh rõ ràng hơn, Gandhi và King đã sử dụng một cách linh hoạt các biện pháp tu từ trong các tác phẩm bằng cách lặp đi lặp lại những luân lý,nền tảng đạo đức,những qui luật, nguyên lý mà xã hội và những hàm ý mang tính tôn giáo. Tương tự như vậy, việc sử dụng số liệu, dẫn chứng hợp lý, có nguồn thông tin, trích dẫn rõ ràng, khoa học và tính truyền cảm 18 thể hiện qua cách nói, giọng văn, gây xúc động lòng người trong tác phẩm văn học điển hình đã cho thấy đấu tranh phi bạo lực về cơ bản là một vũ khí hiệu quả trong việc xây dựng và hướng đến 1 thế giới hòa bình và tốt đẹp. 5. Việc phân tích và tìm hiểu các tác phẩm điển hình của Mahatma Gandi và Martin Luther King giúp cho thế hệ trẻ đặc biệt là sinh viên Việt Nam có được sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc và những bài học đạo đức, giá trị nhân văn về đấu tranh phi bạo lực cũng như vai trò to lớn của nó trong việc duy trì và hướng tới một xã hội công bằng tốt đẹp hơn. Đồng thời, qua việc lĩnh hội và thấm nhuần được những tư tưởng và quan điểm đó sẽ giúp cho sinh viên Việt Nam sống nhân ái, từ bi, khoan dung và độ lượng hơn trong suy nghĩ, lời nói và hành động trong giao tiếp với tất cả mọi người bất kể tuổi tác, giới tính và đức tin. KẾT LUẬN 1. Luận án đã khẳng định rằng: Tác phẩm điển hình của Mahatma Gandi và Martin Luther King thông qua văn học để giáo dục và hướng dẫn con người đấu tranh đạt được thế giới phi bạo lực; giúp cho thế hệ trẻ đặc biệt là sinh viên Việt Nam có được sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc và những bài học đạo đức, giá trị nhân văn về đấu tranh phi bạo lực cũng như vai trò to lớn của nó trong việc duy trì và hướng tới một xã hội công bằng tốt đẹp hơn. 2. Luận án đã cho thấy đấu tranh phi bạo lực không chỉ như là một phương pháp thuyết phục của các đối thủ, mà còn là chiến lược cho sự thay đổi xã hội và chính trị. Tầm nhìn, ước mơ và đấu tranh của Mahatma Gandhi và Martin Luther King về ý thức trách nhiệm 19 của tất cả mọi người trong cộng đồng vì mục đích xây dựng một xã hội bình đẳng và đoàn kết. 3. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy những tư tưởng và quan điểm của tác phẩm được phân tích sâu sắc ở luận án này sẽ giúp cho sinh viên Việt Nam sống nhân ái, từ bi, khoan dung và độ lượng hơn trong suy nghĩ, lời nói và hành động trong giao tiếp với tất cả mọi người bất kể tuổi tác, giới tính và đức tin. KIẾN NGHỊ 1. Các nhà quản lý giáo dục có thể sử dụng nghiên cứu này vào các hoạt động tuyên truyền phi bạo lực trong chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. 2. Các giảng viên các trường Đại học có thể sử dụng nghiên cứu này trong việc giảng dạy môn Văn để giúp các em có nhận thức về đấu tranh phi bạo lực, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình, tốt đẹp và phát triển. 3. Sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Văn học có thể sử dụng luận án này làm cơ sở phương pháp luận cho các nghiên cứu các tác phẩm Văn học khác có liên quan tới đấu tranh phi bạo lực. 4. Nghiên cứu áp dụng kết quả của nghiên cứu này về vấn đề giáo dục bạo lực học đường tại Việt Nam. 5. Nghiên cứu đấu tranh phi bạo lực trong một số các tác phẩm Văn học đương đại của Việt Nam. 20

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdau_tranh_phi_bao_luc_duoc_the_hien_trong_mot_so_tac_pham_dien_hinh_cua_mahatma_gandhi_va_martin_lut.pdf
Luận văn liên quan