Tóm tắt Luận án Hàm đa điều hòa dưới trên tập giải tích trong C

Sử dụng Định lý 3.1.1 chúng ta thu được một số hệ quả như Hộ quả 3.1.2 về tính chất trội của hàm đa điều hòa dưới và Hệ quả 3.1.3, Hộ quả 3.1.4 nhằm đưa ra mối liên hộ giữa hội tụ theo dưng lượng và hội tụ điểm của dãy các hàm đa điều hòa dưới với cùng giá trị biên. Các kết quả của Chương 3 được viết dựa trên công trình [10]. Chúng tôi muốn mở rộng các kết quả về nguyên lý so sánh cho các hàm thuộc lớp năng lượng Ccgrell như trong [21]. Khó khăn chủ yếu là phát hiện ra các dạng của công thức tích phân từng phần cho những hàm đa điều hòa dưới không bị chặn địa phương.

pdf23 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 26/01/2022 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Hàm đa điều hòa dưới trên tập giải tích trong C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_ham_da_dieu_hoa_duoi_tren_tap_giai_tich_tron.pdf
Luận văn liên quan