[Tóm tắt] Luận án Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường dự bị đại học dân tộc

(Bản scan) Có thể khăng định mục đích nghiên cứu của luận án đã đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành và giải quyết khoa học là chấp nhận được. Qua kết quả thực hiện luận án đã khẳng định việc hình thành và phát triển năng lực tự học cho HS trong dạy học ở trường DNĐHDT sẽ được nhân rộng với các bộ môn khác, đây là hướng đi đúng đắn đáp ứng việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, phù hớp với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa trong giáo dục

pdf21 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu [Tóm tắt] Luận án Hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường dự bị đại học dân tộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhinh_thanh_va_phat_trien_nang_luc_tu_hoc_cho_hoc_sinh_trong_day_hoc_vat_ly_o_truong_du_bi_dai_hoc_da.pdf
Luận văn liên quan