Tóm tắt Luận án Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không gian

- Đề xuất được ba phương pháp lặp dạng hiện mới là phương pháp (2.1), phương pháp (2.25) và phương pháp (2.31) để xấp xỉ nghiệm cho lớp bài toán nghiên cứu. Nội dung và sự hội tụ mạnh của các phương pháp (Dịnh lí 2.1, Dịnh lí 2.4 và Dịnh lí 2.5) được trình bày chi tiết. - Các phương pháp mới có thể áp dụng cho bài toán tìm điểm bất động chung của họ vô hạn đếm được các ánh xạ không giãn hoặc tìm không điểm chung của một họ vô hạn đếm được các ánh xạ j-đơn điệu cực đại. - Xây dựng được bốn ví dụ số cụ thể nỉinh họa cho các thuật toán mới đề xuất và tương quan với một số phương pháp (Ví dụ 3.1-VÍ dụ 3.4).

pdf27 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_xap_xi_nghiem_cho_bat_dang_thuc_bien_phan_vo.pdf