Tóm tắt luận văn Nghĩa vụ của người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Luận văn là công trình khoa học nghiên cứu các quy định pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. Về mặt lý luận, Luận văn đưa ra cái nhìn tổng quan về người quản lý, địa vị pháp lý của họ trong công ty. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp quy định pháp luật điều chỉnh và thực tiễn áp dụng pháp luật quy định về nghĩa vụ của người quản lý công ty, Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề phù hợp và chưa phù hợp trong quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. Qua đó có những giải pháp để góp phần hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp, giúp cho việc quản trị công ty minh bạch, hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của chủ sở hữu, nhà đầu tư và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

pdf18 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2471 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt luận văn Nghĩa vụ của người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHAN THỊ THU NHÀI NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Hà Nội – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHAN THỊ THU NHÀI NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh Hà Nội – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo độ chính xác, tin cậy và trung thực. Những kết luận khoa học của Luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phan Thị Thu Nhài MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 8 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƢỜI QUẢN LÝ VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ............................................... Error! Bookmark not defined. 1.1. Khái niệm ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Định nghĩa ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên ................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Cơ chế chỉ định, bổ nhiệm ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên ....................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.3. Quy chế pháp lý về ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên ............................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên. .......................................... Error! Bookmark not defined. 1.3. Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật về nghĩa vụ của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên của một số Quốc gia trên Thế giới. ............................................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY................................ Error! Bookmark not defined. 2.1. Thực trạng các quy định pháp luật về nghĩa vụ của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam hiện nay. .......... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Nhóm nghĩa vụ chung của ngƣời quản lý công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Một số nghĩa vụ quy định riêng của những ngƣời quản lý công ty TNHH một thành viên theo pháp luật hiện hành. .................. Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Những bất cập trong quy định pháp luật về nghĩa vụ ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên.Error! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng việc thực thi nghĩa vụ của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam hiện nay.Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Một số vƣớng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghĩa vụ của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên. .......... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Những sai phạm thƣờng gặp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên. ..... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ................. Error! Bookmark not defined. 3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật quy định về nghĩa vụ của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên.Error! Bookmark not defined. 3.2. Giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện hiệu quả pháp luật về nghĩa vụ của ngƣời quản lý trong công ty TNHH một thành viên. ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ ngƣời quản lý công ty TNHH một thành viên. ............ Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả pháp luật về nghĩa vụ của ngƣời quản lý công ty. .................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 14 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CT : Công ty CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước GĐ : Giám đốc TGĐ : Tổng Giám Đốc LDN : Luật Doanh nghiệp OECD : Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế DANH MỤC CÁC HỘP TT Nội dung Trang Hộp 2.1 Vi phạm của công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa 64 Hộp 2.2 Sai phạm của bốn công ty thuộc khối công ích 66 Hộp 2.3 Vụ án Vietnam Airlines tại tòa án Rome (Italia) 70 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Công ty TNHH môt thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, góp phần làm sinh động thêm môi trường kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp, huy động thêm nhiều nguồn vốn cho sự phát triển kinh tế, tăng thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư nhằm nâng cao tính cạnh tranh, năng động của các thành phần kinh tế. Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiêp. Với những quy định thông thoáng, Luật doanh nghiệp đã khích lệ và hâm nóng được tinh thần đầu tư, kinh doanh của người dân và giới doanh nhân, lần đầu tiên cho phép một cá nhân cũng có thể lựa chọn thành lập loại hình công ty TNHH một thành viên thay vì quy định chỉ cho tổ chức (pháp nhân) được thành lập loại hình doanh nghiệp này như Luật doanh nghiệp 1999. Tuy nhiên, với gần 10 năm Luật doanh nghiệp đi vào cuộc sống, bên cạnh những ưu điểm mà Luật này mang lại vẫn còn xuất hiện nhiều vướng mắc trong đó có những quy định về quản trị nội bộ công ty TNHH một thành viên, nhất là đối với những Doanh nghiệp Nhà nước khi được chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp này. Theo quy định của Luât doanh nghiệp vào ngày 01/7/2010 là thời hạn chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước kết thúc, trong đó các Doanh nghiệp Nhà nước nếu không tiến hành cổ phần hóa thì phải chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH một thành viên hoặc hai thành viên. Khi đó Nhà nước là một chủ sở hữu vô hình của các công ty TNHH một thành viên, còn tài sản của Nhà nước lại được giao cho một số ít người quản lý trong bối cảnh pháp luật còn nhiều lỗ hổng để cho những người quản lý đó xâm hại đến tài sản của Nhà nước. Thực tế thời gian qua những tranh chấp trong quản lý nội bộ công ty TNHH một thành viên, cũng như những sai phạm của người quản lý điều hành công ty diễn ra cũng không ít như: Tổng giám đốc lạm dụng quyền lực để tư lợi riêng, những hành vi gian lận, lừa đảo của nhóm người điều hành công ty đối với chủ sở hữu công ty, những giao dịch liên kết giữa người quản lý với công ty nhằm trộm cắp tài sản công ty, những người quản lý cao cấp tham nhũng những khoản tiền khổng lồ Cho đến nay, thực trạng này vẫn còn xuất hiện khá nhiều và phổ biến. Những vấn đề nêu trên có thể ảnh hưởng rất lớn tới sự lành mạnh hoá quản lý nội bộ của công ty, gây thất thoát tài sản của ngân sách Nhà nước đối với những công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là Nhà nước, đồng thời tác động không tốt đến môi trường kinh doanh. Trong kinh doanh, gây dựng được niềm tin của Nhà đầu tư là điều rất khó nhất là trong giai đoạn hiện nay khi sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên khốc liệt. Một loạt các công ty lớn trên thế giới đã bị phá sản hay ở Việt Nam là sự sụp đổ của một số các tập đoàn lớn như Vinashins, Vinalinesđặt ra nhiều vấn đề về quản lý điều hành trong công ty. Thiếu vắng một cơ chế quản lý, điều hành công ty tốt quyền lợi của chủ sở hữu và các Nhà đầu tư không được bảo vệ, những người có tiền sẽ ngại ngần khi đầu tư vào các công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của công ty. Sự thành bại của một doanh nghiệp chịu tác động rât lớn của những người “lèo lái” công ty. Do vậy người nắm quyền quản lý điều hành trong công ty có vị trí quan trọng trong đối với sự tồn tại và phát triển của công ty, chỉ khi họ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình thì mới đem lại lợi ích cho chủ sở hữu và chính công ty. Điều này đòi hỏi người quản lý phải ý thức được cơ sở đạo đức căn bản là coi sóc tài sản của người khác như coi sóc tài sản của chính bản thân mình. Việc xa rời nền tảng đạo đức này rất khó giúp cho người quản lý công ty tránh khỏi những vi phạm nghĩa vụ bởi kinh doanh là một hoạt động phức tạp trong khi các nghĩa vụ nêu trên đều là các nghĩa vụ xuất phát từ nền tảng đạo đức, rất mơ hồ về các dấu hiệu pháp lý và phụ thuộc nhiều vào sự giải thích trong các trường hợp cụ thể [9, tr191]. Kiểm soát những giao dịch tư lợi cũng như vấn đề minh bạch thông tin của người quản lý có tác động rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay lại chưa chú trọng đến vấn đề kiểm soát nghĩa vụ của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên, một số quy định còn thiếu chặt chẽ và rõ ràng, dẫn đến việc áp dụng pháp luật chưa thống nhất, tạo ra nhiều kẽ hở để một số người quản lý điều hành công ty lạm dụng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước. Do đó, những quy định về quản lý nội bộ công ty TNHH một thành viên trong đó có quy định về nghĩa vụ và kiểm soát các giao dịch tư lợi của những người quản lý công ty cần phải được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới. Để những người quản lý điều hành công ty thực sự là những người mẫn cán, trung thực và trung thành với lợi ích của chủ sở hữu công ty. Với sự cần thiết đó tác giả đã quyết đinh chon đề tài “Nghĩa vụ của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình góp phần giải quyết vấn đề vừa mang tính thời sự, vừa mang tính khoa học và thực tiễn nêu trên. 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là những vấn đề pháp lý liên quan đến quy định nghĩa vụ người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên, (đặc biệt chú trọng vào các công ty TNHH một thành viên là tổ chức), về tình hình thực hiện những nghĩa vụ của người quản lý điều hành trong công ty. Trong phạm vi nghiên cứu của Luận văn là toàn bộ các quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. Phân tích những tình huống thực tiễn gắn liền với việc thực hiện nghĩa vụ của những người giữ vai trò điều hành công ty. Thực trạng của việc thực hiện nghĩa vụ người quản lý, việc kiểm soát các giao dịch tư lợi của những người đứng đầu công ty, cũng như các chế tài được áp dụng đối với những hành vi vi phạm nghĩa vụ người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. Những biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao vai trò trách nhiệm người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. 3. Tình hình nghiên cứu Trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu giá trị đi sâu tìm hiểu về Công ty TNHH một thành viên như: Luận văn thạc sỹ “ Chế độ pháp lý về quản lý nội bộ của công ty TNHH theo Luật doanh nghiệp” của tác giả Lương Thị Thu Hà; hay luận văn viết về việc chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên như Luân văn thạc sỹ “ Pháp luật về chuyển đổi DNNN thành công ty TNHH một thành viên” của tác giả Nguyễn Thị Huế. Ngoài ra vấn đề quy định về người quản lý công ty cũng đã được đề cập trong một số giáo trình và sách tham khảo của các trường đại học như: Giáo trình Luật Thương mại – Phần chung và thương nhân của PGS.TS Ngô Huy Cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; Chuyên khảo Luật kinh tế của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa. Tuy nhiên những công trình nghiên cứu này chỉ đi sâu tìm hiểu về quản trị nội bộ trong Công ty TNHH một thành viên hay vấn đề chuyển đổi từ DNNN sang hoạt động theo loại hình này. Trong đó cũng có đề cập đến nghĩa vụ của người quản lý, điều hành nhưng chưa có công trình nghiên cứu chính thức nào đi sâu tìm hiểu một cách cặn kẽ về nghĩa vụ của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên để có cái nhìn khái quát về tình hình thực hiện nghĩa vụ của những người này đặc biệt là đối với trường hợp công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của Luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam hiện nay; để từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam trong thời gian tới. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, Luận văn có các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên; - Nghiên cứu so sánh về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên trong pháp luật của một số quốc gia trên thế giới; - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam hiện nay; - Đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam trong thời gian tới. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài của Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật, đường lối, quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập. Đồng thời, tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp lịch sử. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp luật so sánh để làm rõ các vấn đề liên quan đến quy định về nghĩa vụ của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. Để từ đó đề xuất những kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 6. Những đóng góp của Luận văn Luận văn là công trình khoa học nghiên cứu các quy định pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. Về mặt lý luận, Luận văn đưa ra cái nhìn tổng quan về người quản lý, địa vị pháp lý của họ trong công ty. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp quy định pháp luật điều chỉnh và thực tiễn áp dụng pháp luật quy định về nghĩa vụ của người quản lý công ty, Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề phù hợp và chưa phù hợp trong quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ người quản lý trong công ty TNHH một thành viên. Qua đó có những giải pháp để góp phần hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp, giúp cho việc quản trị công ty minh bạch, hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của chủ sở hữu, nhà đầu tư và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 7. Kết cấu Luận văn Ngoài lời nói đầu, phần kết luận, Luận văn được kết cấu bởi 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về người quản lý và nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chương 2: Thực trạng pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của người quản lý trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt 1. Ths. Trần Thị Bảo Ánh (2005), Kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi theo Luật Doanh nghiệp 2005, Tạp chí Lập pháp; 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) (2003), Báo cáo bốn năm thi hành Luật Doanh nghiệp, Hà Nội; 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư & Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Luật công ty một số nước trên thế giới, Hà Nội; 4. Chính phủ (2010), Nghị định 25/2010 NĐ-CP về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 5. Chính phủ (2013), Nghị định 51/2013 NĐ-CP quy đinh chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó TGĐ hoặc phó GĐ, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 6. Chính phủ (2014), Điều lệ công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (ban hành kèm theo Nghị định số 19/2014 của Chính phủ); 7. Chính phủ (2010), Nghị định 102/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp 2005; 8. Ngô Huy Cương (2013), Giáo trình Luật Hợp đồng phần chung, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 9. Ngô Huy Cương (2013), Giáo trình Luật Thương mại phần chung và thương nhân; NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 10. Ngô Huy Cương (2003), “Công ty: Từ bản chất đến các loại hình”, Chuyên san Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, (1), Hà Nội; 11. CIEM, trung tâm thông tin tư liệu (2012), “Thông tin chuyên đề tái cơ cấu và cải cách Doanh nghiệp Nhà nước”; 12. Friedrich Kuebler, Juergen Simon (1992), Mấy vấn đề pháp luật kinh tế Cộng Hòa Liên bang Đức, NXB Pháp lý, tr.42; 13. Henry Hansmann & Reinier Kraakman (2005), Luật công ty là gì, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright, bài giảng lớp đào tạo cao cấp luật tháng 1/2005, TPHCM; 14. Bùi Xuân Hải (2007), Học thuyết đại diện và mấy vấn đề của pháp luật công ty Việt Nam, Tạp chí khoa học pháp lý số 4; 15. Bùi Xuân Hải (2005), “Người quản lý công ty theo Luật doanh nghiệp năm 1999 – Nhìn từ góc độ Luật so sánh”, Tạp chí khoa học pháp lý 4/2005; 16. Lương Thị Thu Hà (2005), “Chế độ pháp lý về quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật doanh nghiệp”, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa luật, ĐHQGHN; 17. PGS. TS Phan Huy Hồng, “Đổi mới tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên nhìn từ góc độ doanh nghiệp Nhà nước”, góp ý dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi); 18. PGS.TS Bùi Nguyên Khánh (1997), “ Công ty TNHH một chủ nên được thừa nhận ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật. 19. Nguyễn Minh Mẫn (1996), Đổi mới và hoàn thiện khung pháp luật kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trườngViệt Nam, Luận án Phó tiến sĩ, Hà Nội; 20. PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa (2006), “Sự thay đổi trong pháp luật công ty Cộng hoà liên bang Đức so với pháp luật công ty Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp; 21. PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên Khảo Luật kinh tế, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội; 22. PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (2006), “Giáo trình Luật kinh tế, tập 1, Luật doanh nghiệp: Tình huống, phân tích, bình luận”, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội; 23. PGS.TS Nguyễn Như Phát (2005), “Góp ý dự thảo Luật doanh nghiệp (thống nhất)”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số7, Hà Nội; 24. PGS.TS Nguyễn Như Phát, Quyền tự chủ về vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước; 25. PGS.TS Nguyễn Như Phát (2002), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB Chính trị Quốc gia; 26. PGS.TS Nguyễn Như Phát (2007), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB Thống kê; 27. Ngô Viễn Phú, “Nghiên cứu so sánh quản lý CTCP theo pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, Luận Án Tiến Sĩ, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội. 28. Ngô Thị Bích Phương (2007), “Kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005”, Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội; 29. Quốc hội (2004), Luật Phá sản số 21/2004 30. Quốc hội (2005), Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; 31. Quốc hội (1999), Luật Doanh nghiệp năm số 13/1999 32. Quốc hội (2005), Luật Đầu tư số 59/2005/QH11; 33. Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11; 34. Quốc hội (2006), Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; 35. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 36. Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (ban hành kèm theo quyết định số 35/2013 của Thủ tướng Chính phủ). 37. Raymond Mallon & CIEM (2004), Cải cách các quy định về kinh doanh: Cẩm nang dành cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam, dự án nâng cao nâng lực cạnh tranh - VNCI, Hà Nội; 38. Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam (1999), Đại từ điển tiếng Việt 39. Thomas Heller (2003), Trung Quốc và quy chế quản trị công ty, Bài thuyết trình tại buổi tọa đàm về các thiết chế pháp lý cần thiết cho phát triển kinh tế, Bộ Tư pháp, Hà Nội; 40. Trần Thị Lệ Thủy & Nobuyuki Yasuda (2000), “Điều hành và giám sát công ty ở Mỹ và Nhật Bản”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (01), Hà Nội; 41. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, UNDP & GTZ (2004), Thời điểm cho sự thay đổi: Đánh giá luật doanh nghiệp và kiến nghị, Hà Nội; 42. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (1999), Báo cáo nghiên cứu so sánh luật công ty ở bốn quốc gia Đông Nam Á: Thái Lan, Singapore, Malaysia và Philippine, Hà Nội; 43. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2010), Báo cáo rà soát, đánh giá quy định pháp luật và thực trạng quản trị DNNN. 44. Ths. Lê Đình Vinh (2004), Kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ty theo luật doanh nghiệp, Tạp chí Luật học số 1 II. Tiếng Anh 45. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776. 46. Michael A. Adams (2005), Essential Corporate Law. 47. The OECD, The OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, www.oecd.org

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050004802_8157.pdf
Luận văn liên quan