Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới. Hai là, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các cá nhân và tổ chức, cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và toàn thể nhân dân thông qua tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và các hoạt động truyền thông. Ba là, không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy, trong đó tập trung củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới đặc biệt là kỹ năng tổng hợp, phân tích đánh giá đặc điểm giới và thực hiện các chương trình, kế hoạch và dự án liên quan đến giới; thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới theo đúng quy trình; bố trí kinh phí và làm tốt công tác xã hội hóa nhằm bảo đảm cho hoạt động bình đẳng giới, kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao. Bốn là, đẩy mạnh, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ tổng kết công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cao năng lực dành riêng cho lực lượng nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chất lượng đội ngũ CBCCVC cấp tỉnh, huyện đã có sự phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương xét chọn nữ cán bộ công chức, viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đảm bảo tốt chính sách của nhà nước đối với phụ nữ có con dưới 5 tuổi khi được học tập nâng cao trình độ. Căn cứ Nghị Quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND về ban hành quy định tạm thời mức trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức là nữ được ưu tiên hưởng mức trợ cấp cao hơn nam giới là 100.000đồng/người/tháng khi được cử tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng có thời gian tập trung từ 01 tháng trở lên; hỗ trợ gấp 02 lần cho cán bộ nữ có con dưới 60 tháng tuổi khi được cử đi đào tạo. 2.2.4. Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học công nghệ Lĩnh vực khoa học công nghệ được UBND tỉnh quan tâm triển khai, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã chú trọng hiệu quả ứng dụng của các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn. Trong 5 năm đã triển khai quản lý 6 đề tài cấp bộ thuộc chương trình phát triển nông thôn, miền núi; triển khai 83 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo 6 chương trình mục tiêu tổng hợp và 95 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp huyện và cấp ngành; chuyển giao 53 đề tài, dự án cấp Bộ, huyện và cấp ngành về ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ, thông tin, y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế xã hội. Trong các đề tài, dự án luôn quan tâm ưu tiên cho phụ nữ tham gia. 2.2.5. Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Hàng năm đều tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở in ấn, phát hành nhằm loại trừ các sản phẩm văn hóa thông tin mang yếu tố định kiến giới, phân biệt giới được phát hành hoặc xuất bản trên địa bàn tỉnh. Định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 07- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kế hoạch 3910/KH- UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh. Qua đó, đảm bảo 80% sản phẩm văn hóa, thông tin được kiểm soát loại trừ yếu tố định kiến giới; Các cơ quan báo, đài cấp tỉnh có chuyên mục, chuyên trang bình đẳng giới hàng tháng; 100% Đài Truyền thanh các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và khoảng trên 77% đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn có chuyên mục bình đẳng giới hàng tháng. 2.2.6. Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thực hiện sàng lọc trước khi sinh nhằm tăng chất lượng dân số, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em khi sinh, giảm tỷ lệ phá thai do kém hiểu biết bằng các hình thức tập huấn, hội thảo, xây dựng mô hình, câu lạc bộ. Tăng cường việc triển khai có hiệu quả chương trình làm mẹ an toàn; tăng cường 13 số lượng, chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; duy trì tốt công tác truyền thông về dân số, sức khỏe tình dục, phòng chống lây nhiễm HIV. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2016 là 107 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái; Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống còn 7,52/100.000 trẻ đẻ sống; Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, ước đạt 100%; Giảm tỷ lệ phá thai xuống 12,71/100 trẻ đẻ sống. 2.2.7. Bình đẳng giới trong gia đình UBND tỉnh đã ban hành nhiều Kế hoạch, đề án về thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; về thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; về Phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; về thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 nhờ đó mà công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu; nhiều mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, điểm tạm lánh, địa chỉ tin cậy được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Thời gian qua, việc thực hiện bình đẳng giới trong gia đình tại Đồng Nai đã được chú trọng, tỷ lệ nam giới làm công việc gia đình ngày càng tăng, tạo cơ hội để phụ nữ tham gia công việc ngoài xã hội. Trong 05 năm, phát hiện 1.471 vụ bạo lực gia đình, trong đó có trên 1.250 vụ bạo lực đối với phụ nữ. Số nạn nhân là nữ giới trong các vụ bạo lực gia đình gấp nhiều lần so với nam giới. Trong thực tế, các vụ bạo lực gia đình vẫn xẩy ra bất bình đẳng giới, thế nhưng, các cơ quan chức năng chỉ ghi nhận các đơn thư về bạo lực gia đình chứ không có xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là sự đấu tranh của người phụ nữ trước bạo lực gia đình và vấn đề bình đẳng giới còn hạn chế, thiếu kiên quyết, cam chịu, sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của gia đình trước họ hàng, làng xóm và khi đó trong trường hợp có bạo lực xảy ra thì hình thức xử lý của pháp luật mới dừng lại ở cảnh cáo, khuyên răn, giáo dục, chỉ khi nạn nhân chứng minh thương tích 11% trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự. 2.3. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai 2.3.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch hành động số 3910/KH-UBND ngày 10/6/2011 thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, Sở LĐTBXH và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành văn bản số 3020/UBND ngày 15/11/2011 về thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kế hoạchđã được triển khai, phổ biến đến các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh; các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Về công tác phối hợp, bình đẳng giới là một lĩnh vực rộng nên phải được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, do đó chỉ một ngành LĐTBXH không thể quản lý hết 14 được. Để thực hiện tốt bình đẳng giới cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, trên cơ sở có sự chủ trì của cơ quan chịu trách nhiệm chính thuộc ngành LĐTBXH. Luật bình đẳng giới, Nghị định 70/NĐ–CP của Chính phủ quy định trách nhiệm phối hợp của một số cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện bình đẳng giới, tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 07/CT–UBND ngày 26/10/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình Đẳng giới trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi lĩnh vực của mình. Về công tác thống kê, cập nhật thông tin và báo cáo Trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới, công tác thống kê, cập nhật thông tin và báo cáo về bình đẳng giới là một trong những công cụ quản lý quan trọng. Nó có vai trò cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược về bình đẳng giới và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Điều 8 Luật Bình đẳng giới quy định nội dung quản lý nhà nước về bình đẳng giới gồm 8 nhiệm vụ, trong đó có thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về bình đẳng giới. Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp cần thực hiện công tác thống kê, thông tin và định kỳ báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và các cơ quan, tổ chức khác về bình đẳng giới theo yêu cầu. Nội dung của các báo cáo bình đẳng giới tập trung vào việc thực hiện các quy định của Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Từ năm 2011 đến năm 2016, các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lồng ghép giới căn cứ vào 7 mục tiêu với 21 chỉ tiêu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, 2015-2020. Hàng năm, đã kịp thời triển khai công tác Bình đẳng giới của cấp trên, xây dựng được kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp các ngành trong toàn tỉnh, sơ kết tổng hợp công tác bình đẳng giới về đánh giá tình hình cũng như số liệu cụ thể các chỉ tiêu thuộc các cấp các ngành trong thời gian qua giúp cho lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo điều hành về công tác bình đẳng giới. Từ đó, góp phần giảm sự chênh lệch về giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, đảm bảo thực hiện các cam kết của tỉnh về bình đẳng giới và xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Công tác thống kê giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian gần đây cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin thống kê giới, giúp cho việc giám sát, đánh giá tình hình phát triển giới, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội từ số liệu thu thập, tổng hợp, báo cáo trên địa bàn. 2.3.2. Ban hành và tổ chức thực hiện thể chế và chính sách về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Việc xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế và chính sách về bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý đề thực hiện công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Trên tinh thần Hiến pháp, Luật bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới của Trung ương, tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện bình đẳng giới như: Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 28/11/2007; Kế hoạch số 9521/KH-UBND ngày 19/11/2010 về thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP; Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 10/6/2011 về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ban hành Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân 15 bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2011-2015; Đề án 343 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2015; Đề án 704 về giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010-2015; Đề án 295 về dạy nghề cho lao động nông thôn; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới hàng năm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3020/QĐ–UBND ngày 15/11/2011 về phê duyệt chương trình hành động về Bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 triển khai thực hiện 4 dự án về bình đẳng giới, các dự án này nằm trong chương trình chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới, nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 1133/KH- UBND ngày 28/2/2016 thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 với 5 nội dung trọng tâm và dự toán kinh phí thực hiện trong giai đoạn là 12,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 2,26 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 9,94 tỷ đồng. Công tác lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bước đầu được thực hiện trong các lĩnh vực việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Theo báo cáo của Sở Tư pháp 100% các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND ban hành phù hợp với nguyên tắc quy định về bình đẳng giới, được thi hành có hiệu quả, được đối tượng chấp hành nghiêm chỉnh, nhân dân ủng hộ góp phần bảo đảm nguyên tắc công bằng trong áp dụng pháp luật. Việc thực hiện lồng ghép giới vào xây dựng và tổ chức thực hiện quyền bình đẳng giới của phụ nữ trong các lĩnh vực lao động và việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lồng ghép trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt đối với đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai thường xuyên ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể từ đó ý thức bình đẳng giới dần dần được thừa nhận và đi vào cuộc sống của cán bộ, công chức và nhân dân. Điều quan trọng đối với xây dựng chính sách và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh là đã đặt ra mục tiêu và phân công trách nhiệm thực thi. Nhiều chỉ tiêu về sự tham gia của phụ nữ được đặt ra khác nhau, tùy thuộc theo lĩnh vực như trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng từ 25% trở lên nhiệm kỳ 2010 – 2015, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ 30% trở lên nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phấn đấu ở nhiệm kỳ tiếp theo là từ 35% trở lên, phấn đấu đến năm 2015 có đến 70% các sở, ngành, cơ quan ngang sở, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Bên cạnh đó, việc xây dựng chính sách và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là cùng với việc xây dựng các quyết định, kế hoạch thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thì đã xây dựng được các chỉ tiêu phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu chung của cả nước. Ngoài ra, trên cơ sở các quyết định, nghị quyết và kế hoạch về thực hiện bình đẳng giới, các cơ quan liên quan đã chủ động phối hợp thực hiện các mục tiêu đề ra gắn với thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan đơn vị, ví dụ như Sở Nội vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND về phê duyệt chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trong đó đưa ra chỉ tiêu nữ tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng đạt ít nhất 30%. Mục tiêu của chương trình là tạo nguồn cán bộ nữ có trình độ và điều kiện tham gia lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đảm bảo phụ nữ thực sự tiến bộ và bình đẳng về mọi mặt. 2.3.3. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Đội ngũ cán bộ, công chức trong mỗi cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả công việc. Vì vậy trong công tác bình đẳng giới, việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được tỉnh rất quan tâm và sớm xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp xã. 16 Cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn hóa, xã hội chịu trách nhiệm quản lý về bình đẳng giới, Sở LĐTBXH mà cụ thể là giám đốc Sở và Phòng bình đẳng giới thuộc Sở chịu trách nhiệm triển khai công tác bình đẳng giới. Ở cấp huyện, Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa xã hội chịu trách nhiệm quản lý về bình đẳng giới, Phòng LĐTBXH chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện. Cấp huyện không có biên chế chuyên trách. Trưởng hoặc phó phòng LĐTBXH phụ trách, một chuyên viên phòng LĐTBXH kiêm nhiệm công tác khác và bình đẳng giới trực tiếp thực hiện công tác này. Ở cấp xã, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa, xã hội chịu trách nhiệm quản lý về bình đẳng giới trên địa bàn xã, một nhân sự kiêm nhiệm trực tiếp thực hiện công tác bình đẳng giới, nhân viên này có thể là công chức văn hóa, xã hội hoặc là nhân viên phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc cán bộ Hội LHPN xã. Đội ngũ cộng tác viên cộng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới tại các khu, ấp trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quyết định của UBNDxã. Đội ngũ này có trách nhiệm tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật quy định về bình đẳng giới, hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc quản lý về bình đẳng giới. 2.3.4. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Hiện nay chỉ có cấp tỉnh có 5 biên chế chuyên trách quản lý về bình đẳng giới. Ở cấp huyện và cấp xã có 266 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới và phải thực hiện nhiều việc như công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bảo trợ xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Ngoài ra, các cơ quan, sở, ban ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện bình đẳng giới đều phân công nhân sự kiêm nhiệm theo dõi công tác này ở cơ quan, đơn vị. Họ đồng thời là thành viên của Ban VSTBPN ở cấp tương đương. Về năng lực thực hiện công việc, cán bộ quản lý và thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới các cấp đã có sự nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ công chức làm công tác bình đẳng giới thuộc sở LĐTBXH là đội ngũ hoạt động chuyên trách nên có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức và kỹ năng hoạt động. Đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, xã hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở địa phương. Đội ngũ nhân sự ngoài ngành LĐTBXH cũng đã cố gắng trong công tác phối hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ được phân công. Đối với những lĩnh vực liên quan đến tư tưởng, nhận thức như bình đẳng giới thì những người làm công tác quản lý trước hết phải có nhận thức đúng về vấn đề giới. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ công chức hoạt động về bình đẳng giới trong tỉnh được tuyển chọn từ những người đang công tác trong ngành, hoặc tuyển dụng mới tương tự như lĩnh vực khác, chưa có sự đánh giá về khả năng nhận thức, thái độ của họ đối với vấn đề bình đẳng giới. Nhiều người làm công tác về bình đẳng giới nhưng vẫn còn mang nặng định kiến giới. 2.3.5. Hỗ trợ và huy động nguồn lực tài chính thực hiện mục tiêu bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Kinh phí thực hiện cho công tác bình đẳng giới của tỉnh Đồng Nai tăng dần theo các năm, từ 830 triệu của năm 2012 và đến năm 2016 là 1,4 tỷ, nhất là ngân sách tỉnh hàng năm đều dành nguồn ngân sách nhất định để đảm bảo thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn. Song đến năm 2016 Trung ương không phân bổ ngân sách thực hiện công tác bình đẳng giới cho Đồng Nai mà đề nghị tỉnh tự cân đối. Tuy nhiên, Đồng Nai chưa khai thác được các nguồn kinh phí xã hội hóa, vận động từ bên ngoài để thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác bình đẳng giới. Đối với các huyện, hàng năm vẫn đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện theo đề xuất của cơ quan thường trực là Phòng LĐTBXH huyện. 17 Đối với các sở, ngành, cơ quan thì cân đối kinh phí của cơ quan để tổ chức triển khai các hoạt động bình đẳng giới, kinh phí này ít hay nhiều tùy thuộc vào nguồn kinh phí trong năm của cơ quan, đơn vị. 2.3.6. Thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá thực hiện mục tiêu bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện bình đẳng giới Ngày 10/5/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU và tổ chức 04 đoàn kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2011, trong đó có nội dung kiểm tra Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị. UBND tỉnh đã tổ chức 14 đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiến hành kiểm tra ở 52 lượt sở, ban, ngành cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị, địa phương; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương. Qua công tác kiểm tra cho thấy việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, công tác phát triển đảng viên nữ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng, tuy nhiên bên cạnh đó cũng phát hiện một số hạn chế như tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp và tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước còn thấp so với năng lực và số lượng đội ngũ cán bộ, công chức nữ; một số mục tiêu chưa thực sự bền vững; một số Ban VSTBPN các đơn vị chưa được kiện toàn thường xuyên, chưa kịp thời bổ sung quy chế hoạt động, chưa thực hiện chế độ họp Ban theo quy định; công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới chưa thường xuyên, chưa mang tính bền vững; chế độ thông tin báo cáo một số đơn vị chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, còn nhiều lĩnh vực mà tỉnh chưa có chính sách hướng dẫn thực hiện như: quy hoạch xây dựng trường mầm non, nhà giữ trẻ trong khu công nghiệp, các địa bàn đông lao động nữ; hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu và bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới theo từng lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác kiểm tra mới dừng lại ở cấp tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh cần có kế hoạch phân công các huyện tự kiểm tra các xã trên địa bàn hoặc kiểm tra chéo để giảm tải công việc cho các cơ quan quản lý cấp tỉnh cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của địa phương, tạo điều kiện để mọi đơn vị cấp cơ sở đều được kiểm tra đồng loạt. Mặc dù Chính phủ ban hành Nghị định số 55/NQ–CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Nhưng từ khi Nghị định có hiệu lực đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Nguyên nhân là do thiếu thông tư hướng dẫn cụ thể; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, hoặc trực tiếp phát hiện vụ việc vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Thực tế tại Đồng Nai cho thấy từ khi Nghị định 55 được ban hành, thanh tra ngành LĐTBXH, thanh tra chuyên ngành khác đã được tập huấn để thực hiện nghị định này. Nhưng thực tế, quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, bởi theo quy định thì những hành vi bị xử phạt là những hành vi vi phạm bình đẳng giới và bị dư luận phản ánh. Trong khi đó, tư tưởng cả nể, không “vạch áo cho người xem lưng” vẫn còn hằn sâu trong tư tưởng người Việt khiến dễ dàng bỏ qua cho những hành vi vi phạm. Trong gia đình có thể xảy ra vi phạm về bình đẳng giới, nhưng nếu ở mức độ không nghiêm trọng thì người dân không lên tiếng tố cáo. Hơn nữa việc phạt tiền gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình nên người bị vi phạm không muốn pháp luật can thiệp. Công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới luôn được quan tâm thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm Ban VSTBPN tỉnh họp để đánh giá công tác triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt 18 động bình đẳng giới, qua đó đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân của những việc chưa làm được để từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thực hiện thời gian tới đạt hiệu quả hơn Từ năm 2011 đến nay Ban VSTBPN tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị để sơ tổng kết hoạt động công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, 5 hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác bình đẳng giới 2.4. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai 2.4.1. Kết quả đạt được Một là, công tác bình đẳng giới luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị; sự phối hợp của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch hành động bình đẳng giới. Hai là, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác bình đẳng giới được xây dựng và củng cố từ cấp tỉnh đến tận các khu phố, ấp. Cấp tỉnh có phòng bình đẳng giới thuộc Sở LĐTBXH tỉnh với 05 biên chế chuyên trách thực hiện công tác bình đẳng giới, cấp huyện và cấp xã có nhân sự kiêm nhiệm làm công tác này, các khu phố, ấp có đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ nhằm nắm bắt thông tin và tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân. Hàng năm, đội ngũ cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới được tập huấn, bồi dưỡng về các văn bản pháp luật bình đẳng giới, các kiến thức lồng ghép giới, kỹ năng hoạt động, chất lượng công tác. Ba là, công tác phối hợp liên ngành tổ chức thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới được các cơ quan, tổ chức liên quan quan tâm và thực hiện tốt. Hàng năm các cơ quan, tổ chức có liên quan đã thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện bình đẳng giới theo lĩnh vực mình phụ trách và cử người tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện bình đẳng giới. Bốn là, trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới được các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp khá chặt chẽ và tổ chức thực hiện sâu rộng trong nhân dân, bao gồm truyền thông theo đợt, chiến dịch và truyền thông định kỳ. Vấn đề truyền thông về bình đẳng giới được tuyên truyền qua nhiều hình thức phong phú như: tờ rơi, tờ gấp, pano, loa phát thanh tại khu dân cư, chuyên mục trên báo và đài phát thanh, qua tập huấn, bồi dưỡng. Năm là, công tác kiểm tra được tiến hành thực hiện định kỳ hàng năm. Đoàn kiểm tra do các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra tình hình hoạt động bình đẳng giới ở cấp huyện và một số xã, phường, thị trấn. Nội dung kiểm tra là tình hình triển khai các văn bản của cấp trên, kế hoạch và kết quả hoạt động của đơn vị trong năm. Việc duy trì kiểm tra giúp những người làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới đánh giá những mặt làm được, tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe các kiến nghị đề xuất để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của địa phương, từ đó tìm kiếm những giải pháp và cách thức để quản lý hoạt động có hiệu quả hơn, đồng thời tháo gỡ những khó khăn để giúp địa phương nâng cao chất lượng hoạt động bình đẳng giới. Việc thành lập đòan kiểm tra hàng năm còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác này. 2.4.2. Hạn chế Một là, các quy định của pháp luật chưa đồng bộ, chưa được hướng dẫn cụ thể và chưa có biện pháp chế tài đảm bảo thực hiện bình đẳng giới một cách hữu hiệu. Công tác triển khai thực hiện các nghị định thực hiện Luật Bình đẳng giới còn hạn chế, thiếu đồng bộ, cụ thể là Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới chưa có hướng dẫn cụ thể từ cấp trên nên thực tế trên địa bàn tỉnh cho đến nay vẫn chưa xử phạt một hành vi vi phạm nào theo Luật quy định. 19 Tỉnh cũng chưa ban hành quy định về việc xử phạt trên cơ sở Nghị định 55/2009/NĐ-CP do chưa có sự hướng dẫn cụ thể của Bộ LĐTBXH. Hai là, nhận thức về giới tuy có chuyển biến nhưng chưa cao, cụ thể vẫn còn khoảng trên 10% lãnh đạo các cấp, các ngành chưa quan tâm đến công tác bình đẳng giới, coi công tác phụ nữ là công tác phong trào, không phải là công tác trọng tâm của chính quyền, của người đứng đầu, của lãnh đạo các cấp, các ngành mà chỉ riêng của nữ giới. Cho đến nay nhiều người vẫn quan niệm bình đẳng giới là đấu tranh cho phụ nữ là việc của Hội LHPN. Bên cạnh đó, định kiến giới, tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn còn tồn tại ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức và người dân tại các địa bàn dân cư. Ba là, các hoạt động triển khai, phổ biến Luật Bình đẳng giới, kiến thức bình đẳng giới còn mang tính hình thức, chưa sâu do đó nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng chưa rõ ràng; công tác lồng ghép giới vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách chưa được thực hiện một cách đầy đủ, đồng bộ, chủ động ở tất cả các cấp, các ngành. Truyền thông bình đẳng giới để thay đổi nhận thức và hành động của cộng đồng còn yếu, đặc biệt là ở cấp phường, xã, thị trấn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; công tác tuyên truyền cho công nhân lao động trong các công ty, xí nghiệp chỉ có thể thông qua tờ gấp, thông báo nội bộ, bảng tin, dẫn đến nhận thức bình đẳng giới của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân chưa đầy đủ, tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại trong xã hội. Tài liệu tập huấn, tuyên truyền bình đẳng giới còn ít. Bốn là, công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện quy hoạch cán bộ nữ ở các cấp ủy Đảng một số nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ cán bộ nữ được đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ chiếm tỷ lệ thấp so với nam giới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thiếu tính chiến lược, chưa gắn kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, đề bạt cán bộ nữ. Năm là, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo và quản lý có tăng nhưng chậm; tỷ lệ nữ giữ lãnh đạo chủ chốt còn thấp, giữ vị trí cấp phó là chủ yếu; đội ngũ cán bộ trẻ còn ít, khó khăn trong công tác tạo nguồn. Vị thế lãnh đạo và quản lý chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của nguồn cán bộ nữ. Đội ngũ nhân sự làm công tác bình đẳng giới còn lúng túng, nhiều người chưa nắm bắt được công việc, nhận thức và năng lực quản lý về bình đẳng giới còn hạn chế. Sáu là, tỉnh vẫn chưa xây dựng bộ tiêu chí thống kê phát triển giới. Các số liệu thống kê hoặc thiếu hoặc chưa có sự tách biệt giới, các ngành liên quan khi thống kê số liệu còn đánh giá chủ quan theo chuyên môn ngành mình, thiếu sự thống nhất giữa các ngành. Số liệu báo cáo kết quả thực hiện bình đẳng giới của một số đơn vị, địa phương còn chung chung, chưa có sự tách biệt giới (tách biệt nam, nữ), ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo chung của tỉnh. Một số tiêu chí trong kế hoạch bình đẳng giới còn mang tính định tính nên khó thu thập, thống kê báo cáo. Bảy là, chưa bố trí được nguồn kinh phí cho công tác bình đẳng giới, mà chỉ lồng ghép vào các hoạt động của các ngành, địa phương nên hiệu quả chưa cao. Tám là, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tỉnh chưa tổ chức thanh tra về bình đẳng giới theo quy định mà chỉ thực hiện thanh tra liên ngành trong đó tập trung vào thực hiện pháp luật lao động. 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế Một là, nhận thức về công tác bình đẳng giới của một số cấp ủy, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác bình đẳng giới, chưa chủ động trong việc tổ chức triền khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới; chưa gắn mục tiêu bình đẳng giới với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương; cơ chế phối hợp giữa các cấp ủy và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở 20 chưa đồng bộ, chặt chẽ; còn nhầm lẫn giữa công tác bình đẳng giới là hoạt động phong trào nên thiếu quan tâm, chỉ đạo sâu sát dẫn đến hiệu quả thấp. Hai là, việc quy hoạch, đào tạo chưa gắn với đề bạt, bổ nhiệm nên tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong bộ máy nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với năng lực, trình độ và lực lượng lao động nữ; việc bố trí nguồn lực cho tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chưa đủ mạnh, có nơi còn xem nhẹ việc thực hiện nhiệm vụ này. Ba là, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị đối với kết quả thực hiện bình đẳng giới chưa được thực hiện một cách rõ ràng, dẫn đến thiếu sự quan tâm, đầu tư đúng mức. Bốn là, việc hướng dẫn thực hiện các văn bản dưới Luật còn chậm, việc xử lý vi phạm hành chính về bình đẳng giới theo Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ chưa thực sự đi vào cuộc sống. Năm là, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành còn thiếu đồng bộ, nhất quán từ khâu triển khai thực hiện đến cơ chế báo cáo. Cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp chủ yếu là kiêm nhiệm và thường xuyên chuyển đổi công tác nên có phần hạn chế trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện. Sáu là, nhiều đơn vị, địa phương chỉ bố trí được nguồn kinh phí rất ít cho công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ (khoảng 10 triệu/năm) nên rất khó để có thể triển khai được các nội dung đến cán bộ, công chức và nhân dân. Bảy là, chưa xây dựng được bộ chỉ tiêu phát triển giới nên hàng năm, tỉnh chỉ thống kê các số liệu theo yêu cầu báo cáo thực hiện các mục tiêu của quốc gia về bình đẳng giới. Chƣơng 3 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TỈNH ĐỒNG NAI 3.1. Dự báo xu hƣớng bình đẳng giới trên thế giới và Việt Nam 3.1.1. Dự báo xu hướng bình đẳng giới trên thế giới. Bình đẳng giới là vấn đề ngày càng được quan tâm ở các quốc gia, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quỗc tế sâu rộng giữa các quốc gia như hiện nay. Lãnh đạo đa phần các quốc gia trên thế giới luôn quan tâm, xây dựng các chương trình, giải pháp thực hiện bình đẳng giới. Bình đẳng giới, nâng cao quyền năng cho phụ nữ sẽ là xu hướng phát triển và mục tiêu hướng đến của nhiều quốc gia, nhất là trong quá trình hội nhập sâu rộng của các quốc gia, khu vực. Do đó, hướng tới mục tiêu bình đẳng giới luôn được các quốc gia trên thế giới quan tâm thực hiện, cũng như dự báo các nước ASEAN sẽ đạt mục tiêu bình đẳng giới vào năm 2030. 3.1.2. Dự báo xu hướng bình đẳng giới ở Việt Nam Bình đẳng giới được xem là tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của một xã hội, một đất nước. Nó vừa là mục tiêu của sự phát triển vừa là yếu tố nâng cao khả năng tham gia đóng góp của phụ nữ và nam giới vào sự phát triển ổn định và bền vững của mỗi quốc gia. Bình đẳng giới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội ổn định, phát triển bền vững theo xu thế hội nhập quốc tế. Việt Nam hiện nay đang tiến sâu vào hội nhập kinh tế quốc tế nên vấn đề bình đẳng giới càng được quan tâm thực hiện để đảm bảo các cam kết của Việt Nam khi tham gia thành viên các tổ chức. 3.2. Quan điểm và định hƣớng về bình đẳng giới ở Việt Nam và tỉnh Đồng Nai 21 3.2.1. Quan điểm của Đảng về bình đẳng giới ở Việt Nam Quan điểm bình đẳng giới đã được thể hiện trong Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946 bằng nguyên tắc “không phân biệt giống nòi, gái trai” và đã quy định: “Tất cả các công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội” (Điều 6) và “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện” (Điều 9). Quan điểm đó tiếp tục được kế thừa và phát triển phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại qua các lần sửa đổi Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và đặc biệt, tại Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, quan điểm này được khẳng định tại Điều 26: “Công dân nữ, nam bình đẳng về mọi mặt”. Từ đó, những tư tưởng tiến bộ về bình đẳng giới nói trên đã được cụ thể hoá bằng các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đảng, Chính phủ tiếp tục quan tâm công tác bình đẳng giới thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xác định mục tiêu đến năm 2020; Luật bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. 3.2.2. Định hướng về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Trong đó tỉnh đã thực hiện được nhiều hoạt động, thu hút được sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, tích cực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bình đẳng giới, đồng thời đã xác định công tác bình đẳng giới là một công tác quan trọng nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Để thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong giai đoạn 2011-2016, 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tỉnh đã ban hành các kế hoạch về việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai; về việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; về thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; về thực hiện đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 3.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai 3.3.1. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả thể chế và chính sách về bình đẳng giới Hệ thống chính sách, pháp luật chính là hành lang pháp lý, là căn cứ, cơ sở để quản lý một lĩnh vực, đưa nó vào khuôn khổ, trật tự nhất định mà nhà nước đã định hướng nhằm phục vụ tốt nhất cho sự phát của xã hội. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với một lĩnh vực luôn là một vấn đề quan trọng để phát triển lĩnh vực đó đúng định hướng. Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện, trong khi đó tỉnh có tỷ lệ tăng dân số cơ học cao, thu hút lao động từ các nơi khác đến làm việc. Vì vậy trong thời gian tới, công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn đó là cùng với sự tăng trưởng kinh tế nhanh, tất yếu sẽ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư, trong đó có tác động đến nhóm yếu thế trong xã hội, trong đó có vấn đề về giới nữ và vấn đề về bình đẳng giới. Chính sách quy định về bình đẳng giới bao gồm quy định bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, chính sách cân bằng giới tính khi sinh, chính sách hỗ trợ phụ nữ vay vốn và giải quyết việc làm, chính sách đảm bảo 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nữ, chính sách hỗ trợ tư vấn cho người bị bạo lực gia đình, chính sách bảo vệ bà mẹ sinh con và nuôi con nhỏ. 22 Tỉnh cần xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới tại địa phương. Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Ngoài ra, tỉnh cũng cần ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý như các chính sách hỗ trợ, tư vấn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình để giúp đỡ những người này thoát khỏi bệnh bạo hành, sẵn sàng tố cáo các hành vi bạo lực gia đình; tỉnh cần sớm ban hành các hướng dẫn đối với việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới; đối với việc nâng cao vị thế và sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động chính trị và cơ quan quản lý nhà nước cần bổ sung chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cán bộ nữ trong việc đi học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng chính sách hỗ trợ và khuyến khích nữ tài năng trẻ,thực hiện tốt chính sách về luân chuyển cán bộ nữ và giải quyết hợp lý vấn đề tuổi nghỉ hưu của cán bộ nữ làm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học; đối với công tác cán bộ nữ cần có chính sách mang tính chiến lược đồng bộ trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở quy hoạch, có kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện để cán bộ nữ cống hiến và trưởng thành, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ trong các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, nghệ thuật. Bên cạnh đó, cần quan tâm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nội dung của lồng ghép giới, là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quản lý nhà nước điều chỉnh. Đối với các chương trình, dự án, cần xem xét đến mức độ tác động của nó đến đời sống của cả nam và nữ. Việc lồng ghép giới phải tiến hành bắt đầu từ bước xác định vấn đề cần giải quyết của dự án đến bước cuối cùng là đánh giá kết quả thực hiện của dự án. Tóm lại, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả thể chế và chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới là biện pháp quan trọng để tạo cơ sở pháp lý và định hướng cho hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Để làm được điều này thì các cấp, các ngành có liên quan cần phải có sự quan tâm, trong đó ngành LĐTBXH giữ vai trò chủ động tham mưu và phối hợp với các ngành liên quan nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống này. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới 3.3.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Hoạt động quản lý nhà nước về bình đẳng giới là một hoạt động rộng lớn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chính vì vậy để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với bình đẳng giới cần hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về bình đẳng giới, nâng cao năng lực điều tra và thu thập số liệu về giới, tăng cường về công tác tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật và đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan chủ trì và các đơn vị liên quan nhằm thực hiệc hiệu quả các mục tiêu bình đẳng giới, đáp ứng yêu cầu phát triển và xu hướng hội nhập của đất nước. Hiện tại tỉnh Đồng Nai đang đánh giá mức độ thực hiện bình đẳng giới thông qua các chỉ tiêu của mục tiêu về bình đẳng giới. Tuy nhiên, các chỉ tiêu theo chương trình quốc gia còn ít, chỉ thể hiện một phần các số liệu cơ bản cần có đối với mỗi lĩnh vực chính trị, lao động, y tế, giáo dục, gia đình và năng lực quản lý. Trong khi đó để có cái nhìn toàn diện về tình hình phát triển giới của tỉnh, có căn cứ số liệu phong phú cho việc chứng minh sự phát triển giới cũng như đánh giá tình hình phát triển giới qua các giai đoạn và để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, trong thời gian tiếp theo tỉnh cần sớm xây dựng và ban hành bộ tiêu chí phát triển giới làm cơ sở dữ liệu phục vụ lâu dài cho công tác bình đẳng giới và các công tác khác có liên quan, đồng thời xây dựng và hoàn chỉnh bộ chỉ tiêu thống kê phát 23 triển giới theo Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tính thống nhất thống kê và lưu trữ số liệu phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Các cơ quan cần đề cao tính chủ động trong việc thực hiện thống kê giới; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, biểu mẫu thống kê đầy đủ và kịp thời. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan với số liệu thống kê về giới do cơ quan mình thu thập, tổng hợp. Hệ thống chỉ tiêu phát triển giới phải được lồng ghép trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch ngành và lĩnh vực và thực hiện đồng thời với thời gian xây dựng kế hoạch ngành hàng năm. 3.3.3. Bồi dưỡng năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý về bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Trong thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã xây dựng được đội ngũ nhân sự làm công tác bình đẳng giới từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý về bình đẳng giới chỉ có 05 cán bộ thuộc phòng bình đẳng giới, Sở LĐTBXH tỉnh là chuyên trách còn lại cấp huyện, cấp xã và các ngành khác là kiêm nhiệm, bán chuyên trách, trong khi đó ngoài việc tham gia quản lý thì họ còn tham gia vào công tác tham mưu xây dựng chính sách và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Chính vì kiêm nhiệm, công việc nhiều, trình độ của nhiều cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, gây ảnh hưởng phần nào đến việc tham mưu và tổ chức thực hiện. Để khắc phục những tồn tại hạn chế của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, thực hiện lồng ghép giới trong hoạch định chính sách cần củng cố đội ngũ cán bộ công chức làm công tác bình đẳng giới theo hướng chuyên trách ở các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị, lồng ghép giới nhằm nâng cao năng lực tham mưu và ra quyết định cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác bình đẳng giới. 3.3.4. Tăng hỗ trợ, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính từ ngân sách tỉnh, từ xã hội hóa trong thực hiện bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Kinh phí luôn là một trong những vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất để thực hiện công việc. Đảm bảo kinh phí chính là đảm bảo điều kiện vật chất để tiến hành công việc. Hiện nay, kinh phí hoạt động bình đẳng giới của tỉnh Đồng Nai gồm hai nguồn: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Tuy nhiên đến nay nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới của tỉnh hoàn toàn dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, chưa huy động được các nguồn đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, chưa khuyến khích các hoạt động tăng nguồn kinh phí. Bình đẳng giới liên quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt nó là vấn đề phức tạp đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài. Trước mắt, cần tập trung kinh phí để củng cố tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới. Tiếp theo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phát triển hệ thống các dịch vụ hỗ trợ, thúc đẩy bình đẳng giới. Vấn đề đảm bảo kinh phí không phải là cung cấp thật nhiều kinh phí cho hoạt động. Điều quan trọng là phải sử dụng kinh phí thật hiệu quả, tiết kiệm, đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo kinh phí được triển khai đem lại lợi ích thiết thực tối đa cho những người được hưởng lợi từ các chính sách. 3.3.5. Tiến hành thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai Thanh tra, kiểm tra, tổng kết, đánh giá là việc làm cần thiết để đánh giá tình hình hoạt động, nhận xét những ưu điểm, hạn chế, để từ đó tháo gỡ khó khăn, giải quyết những đề xuất, kiến nghị, có cơ sở biểu dương, khen thưởng hoặc xử lý vi phạm các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nhằm có kế hoạch, biện pháp thúc đẩy giúp đơn vị hoạt động tốt hơn. Công tác thanh, kiểm tra phải tổ chức theo đúng quy định, quy trình. 24 Ngoài ra, cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ, tổng kết hoạt động bình đẳng giới các cấp, phải được tiến hành thường xuyên 6 tháng, hàng năm. 3.3.6. Xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp các cơ quan trong hoạt động bình đẳng giới tỉnh Đồng Nai. Quản lý nhà nước về bình đẳng giới bao gồm nhiều nội dung, do nhiều cơ quan khác nhau phối hợp thực hiện. Do dó nhà nước phải xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan này. Quy chế phối hợp phải do cơ quan có thẩm quyền chung quy định để đảm bảo tính hợp lý. Quy chế phải xác định rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm phối hợp và cách thức đánh giá định kỳ hoặc theo chuyên đề nhất định. KẾT LUẬN Bình đẳng giới là vấn đề đã và đang rất được quan tâm trong giai đoạn hiện nay không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Bình đẳng giới là nền tảng của ổn định, dân chủ và tiến bộ xã hội, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, địa phương. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng cho cả nam và nữ. Công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới được triển khai, bước đầu đã mang lại một số hiệu quả nhất định, thu hút được sự chú ý của các cấp, các ngành, người dân về việc thực hiện bình đẳng giới. Một số nội dung quản lý nhà nước về bình đẳng giới đã được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: kết quả thực hiện bình đẳng giới chưa cao; một số điạ phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc thực hiện bình đẳng giới; đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới còn kiêm nhiệm, thiếu tính ổn định lâu dài đặc biệt là ở cấp cơ sở; chưa đánh giá đúng thực chất tình hình quản lý về bình đẳng giới; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm về bình đẳng giới còn mang tính hình thức; tài liệu tuyên truyền, tập huấn còn ít. Chính những điều này đã làm hạn chế hiệu quả thực hiện của công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới để công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới đạt hiệu quả cao hơn cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới. Hai là, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các cá nhân và tổ chức, cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và toàn thể nhân dân thông qua tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và các hoạt động truyền thông. Ba là, không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy, trong đó tập trung củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới đặc biệt là kỹ năng tổng hợp, phân tích đánh giá đặc điểm giới và thực hiện các chương trình, kế hoạch và dự án liên quan đến giới; thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới theo đúng quy trình; bố trí kinh phí và làm tốt công tác xã hội hóa nhằm bảo đảm cho hoạt động bình đẳng giới, kinh phí phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao. Bốn là, đẩy mạnh, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ tổng kết công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_binh_dang_gioi_tren_dia.pdf
Luận văn liên quan