Tổng kết lý thuyết, cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn

(Bản scan) - Các chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế theo ngành thuộc 3 khu vực sản xuất như tỷ lệ nông nghiệp và công nghiệp trong GDP - Cơ cấu sản xuất và tỷ trọng xuất khẩu nông sản\ - Các chỉ tiêu về nguồn lực - Các chỉ tiêu về cơ cấu lao động

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2658 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng kết lý thuyết, cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổng kết lý thuyết, cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.pdf
Luận văn liên quan