Ứng dụng Công nghệ thông tin tại thư viện Đại học sư phạm Hà nội

• Đội ngũ cán bộ: Gồm có 34 cán bộ (04 thạc sĩ, 29 cử nhân, 01 trung cấp) và 03 bảo vệ + 05 vệ sinh. * Toàn thể cán bộ TT TT TV đang hướng tới phong cách phục vụ chuyên nghiệp. • Các phòng chức năng: Ban Giám đốc, Phòng Mượn , Phòng Đọc, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Tin học.

ppt49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng Công nghệ thông tin tại thư viện Đại học sư phạm Hà nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttham luan.ppt
Luận văn liên quan