Khảo sát hoạt tính một số hệ enzym thủy phân amylase, cellulase pectinase thu từ ba chủng trichoderma phân lập từ miền đông Nam Bộ

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2524 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khảo sát hoạt tính một số hệ enzym thủy phân amylase, cellulase pectinase thu từ ba chủng trichoderma phân lập từ miền đông Nam Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTruongPhuocThienHoang.jpg
Luận văn liên quan