Ứng dụng phần mềm Powerpoint thiết kế mô hình động dạy học phần di truyền sinh học 9 (trung học cơ sở)

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về những ứng dụng của CNTT trong dạy học các môn học ở nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, cũng có rất ít công trình đi sâu nghiên cứu về quy trình thiết kế mô hình động trong dạy học Sinh học đối với bậc THCS. Do vậy, việc đưa ra quy trình thiết kế và sử dụng mô hình động nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học SH ở trường Phổ thông nói chung và các trường THCS nói riêng là phù hợp và rất cần thiết. Bước đầu hệ thống hóa được cơ sở lí luận của việc thiết kế mô hình động các cơ chế và quá trình sinh học phần di truyền Sinh học 9- THCS. Đã điều tra thực trạng các PTDH hiện có; sự hiểu biết và sử dụng PTDH hiện nay của GV, tình hình ứng dụng CNTT vào QTDH ở các trường THCS cũng như thái độ và chất lượng học tập môn sinh hoc của HS ở trường THCS.

pdf111 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng phần mềm Powerpoint thiết kế mô hình động dạy học phần di truyền sinh học 9 (trung học cơ sở), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftailieutonghop_com_doc_144_054.pdf
Luận văn liên quan