Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử

Luận án đã có một số đóng góp mới làm phong phú thêm cho các hiểu biết về các đối xứng không thời gian mở rộng trong cả hai trường hợp: đối xứng là chính xác (tiệm cận) và đối xứng bị phá vỡ tự phạt. Các vấn đề nghiên cứu trong luận án giới hạn ở những tính chất tổng quát và chặt chẽ của lý thuyết và mang đặc trưng toán học.

pdf28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2807 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc_29_3207.pdf
Luận văn liên quan