Vi nhân giống in vitro cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l.), chiết xuất alcaloid từ chúng và thử độc tính cao chiết trên ấu trùng tôm (artemia salina)

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả và biện luận Phần 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2648 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vi nhân giống in vitro cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l.), chiết xuất alcaloid từ chúng và thử độc tính cao chiết trên ấu trùng tôm (artemia salina), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhamDucTri.jpg