Vietnam food drink report q4 2010

Part of BMI’s Industry Survey & Forecasts Series Published by: Business Monitor International Publication Date: August 2010

pdf69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2525 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vietnam food drink report q4 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVietnam food & drink report q4 2010.pdf