Vụ thềm lục địa biển aegean (Hi Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ)

Sau khi thông cáo ra đời: Hy Lạp cố gắng xúc tiến các cuộc gặp giữa các chuyên gia hai nước để xây dựng bản Special Agreement nhưng thất bại do phía Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn. ->Hành động của Hy Lạp chứng tỏ nước này cũng chưa coi Thông cáo chung Brussels = thẩm quyền trực tiếp của Tòa. Khả năng đơn phương đệ đơn lên Tòa căn cứ vào Thông cáo chung cũng chỉ được Hy Lạp nhắc đến khi đưa Application lên Tòa.

ppt22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vụ thềm lục địa biển aegean (Hi Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(HI LẠP – THỔ NHĨ KỲ) THÔNG CÁO CHUNG CÓ PHẢI LÀ VĂN KIỆN ĐiỀU ƯỚC CÓ TÍNH RÀNG BUỘC? THÔNG CÁO CHUNG CÓ TÍNH RÀNG BUỘC HAY KHÔNG? NỘI DUNG VỤ VIỆC: 1/11/ 1973, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trên một tờ công luận về việc nước này sẽ khai thác dầu mỏ trên một số đảo ở vùng thềm lục địa biển Aegean 7/2/1974, Hi Lạp nêu quan điểm về quyền chủ quyền của nước này với các đảo đó và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng sự phân định biên giới trên biển giữa hai nước theo Hiệp định Geneva về thềm lục địa 1958 THÔNG CÁO CHUNG CÓ TÍNH RÀNG BUỘC HAY KHÔNG? NỘI DUNG VỤ VIỆC Quyền thăm dò và khai thác dầu mỏ trên thềm lục địa biển Aegean ??? THÔNG CÁO CHUNG CÓ TÌNH RÀNG BUỘC HAY KHÔNG? NỘI DUNG VỤ VIỆC PEACEFUL MEANS THÔNG CÁO CHUNG CÓ TÌNH RÀNG BUỘC HAY KHÔNG? Nội dung vụ việc: 17-19/5/1975 tại Rome, Italy 31/5/1975 tại Brussels, Bỉ THÔNG CÁO CHUNG “ They [the two Prime Ministers] decided that those problems [between the two countries] should be resolved peacefully by means of negotiations and as regards the continental shelf of the Aegean Sea by the International Court at The Hague." THẨM QUYỀN CỦA TÒA ICJ TRONG VỤ TRANH CHẤP??? THÔNG CÁO CHUNG CÓ TÌNH RÀNG BUỘC HAY KHÔNG? LẬP LUẬN CỦA HI LẠP Thông cáo chung Brussels có đủ điều kiện để được coi là một thỏa thuận có tính ràng buộc hai bên và qua đó, hai bên cùng chấp thuận thẩm quyền của Tòa ICJ trong giải quyết vụ tranh chấp Thông cáo chung là sự cam kết của hai bên. Thông cáo chung đưa ra nguyên tắc giải quyết tranh chấp hiện tại giữa hai bên. Thông cáo đã được các báo có uy tín đưa tin. LẬP LUẬN CỦA HI LẠP Căn cứ vào hai từ “decision” và “obligation”-> cả hai bên cùng chấp thuận đưa vụ việc lên Tòa Trực tiếp trao thẩm quyền cho xét xử vụ tranh chấp giữa hai bên cho Tòa Một bên có thể đơn phương đưa vụ việc lên Tòa mà không cần một Special agreement. Cả hai thủ tướng đã đưa ra Thông cáo trong buổi họp báo ngày 31/5/1975 THÔNG CÁO CHUNG CÓ TÌNH RÀNG BUỘC HAY KHÔNG? LẬP LUẬN CỦA THỔ NHĨ KỲ Thông cáo chung Brussels chưa được chính phủ phê chuẩn Thông cáo chung không nhằm quyết định đưa vụ việc đang tranh chấp lên tòa ICJ Thông cáo chung không thừa nhận việc chấp thuận hành động đơn phương đệ trình vụ việc lên tòa ICJ của bên kia Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập đến nguyện vọng tiến hành đàm phán Không thể cho rằng Thông cáo chung là một thỏa thuận đặc biệt (special agreement) có tính ràng buộc và Thổ Nhĩ Kỳ không chấp thuận thẩm quyền của tòa ICJ trong giải quyết vụ việc này. PHÁN QUYẾT CỦA TÒA Câu hỏi: Tòa có thẩm quyền giải quyết tranh chấp thềm lục địa biển Aegean đang xảy ra giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hay không? Trả lời: Không LẬP LUẬN CỦA TÒA Căn cứ vào Thông cáo chung Brussels ngày 31/05/1975. - Về hình thức: Không kết luận được. (Điều 2, điều 3, điều 11 Công ước Viên 1969) - Về nội dung: Không kết luận được do hai bên có bất đồng. - Về ngữ cảnh: Kết luận Tòa không có thẩm quyền. GIẢI THÍCH LẬP LUẬN CỦA TÒA Về hình thức Điểm a, khoản 1, điều 2 của Công ước nêu lên định nghĩa về một điều ước quốc tế: “Điều ước là một thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và được luật pháp quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào việc thỏa thuận đó có được ghi nhận trong một văn kiện duy nhất hoặc trong hai hay nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, cũng như không phụ thuộc vào tên gọi cụ thế của các văn bản đó.” GIẢI THÍCH LẬP LUẬN CỦA TÒA Điều 3, Công ước Viên 1969: “Việc Công ước này không áp dụng đối với những thỏa thuận quốc tế được ký kết giữa các quốc gia và những chủ thể khác của luật pháp quốc tế, hoặc giữa những chủ thể khác với nhau, cũng như không áp dụng với những thỏa thuận quốc tế không ghi thành văn bản, sẽ không ảnh hưởng đến: a, Hiệu lực pháp lý của những thỏa thuận đó; b, Việc áp dụng bất kỳ quy tắc nào nêu trong Công ước này đối với các thỏa thuận quốc tế nêu trên khi các thỏa thuận đó phải tuân thủ các quy tắc này theo luật pháp quốc tế, không phụ thuộc vào Công ước; c, Việc áp dụng Công ước này trong quan hệ giữa các quốc gia với nhau trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế có các chủ thể khác của luật pháp quốc tế tham gia.” GIẢI THÍCH LẬP LUẬN CỦA TÒA Điều 11, Công ước Viên 1969: “Việc đồng ý của một quốc gia chấp nhận sự ràng buộc của một điều ước có thể được biểu thị bằng việc ký, trao đổi các văn kiện cấu thành điều ước, phê chuẩn, chấp thuận, phê duyệt, hay gia nhập hoặc bằng bất kỳ cách nào khác theo thỏa thuận.” GIẢI THÍCH LẬP LUẬN CỦA TÒA Về nội dung Hy Lạp: Bản Thông cáo chung Brussels ngày 31/05/1975 có giá trị trực tiếp đưa vụ việc lên tòa và việc đơn phương đệ đơn lên Tòa = Application. Thổ Nhĩ Kỳ: Thẩm quyền giải quyết của Tòa chỉ được xác lập khi có Special Agreement của hai bên. -> Bất đồng GIẢI THÍCH LẬP LUẬN CỦA TÒA Về ngữ cảnh Trước cuộc gặp Rome ngày 17-19/05/1975: Hai bên có ý định gặp nhau để soạn ra một Special Agreement -> Kết quả: Không đạt được Special Agreement Ra đời bản Thông cáo chung Rome với nội dung chấp thuận chung thẩm quyền của Tòa nhưng không xác định thẩm quyền của Tòa với vụ tranh chấp đang xảy ra. Ngày 31/05/1975, hải thủ tướng gặp tại Brussels ->Kết quả: Ra đời bản Thông cáo chung Brussels với nội dung tương tự Thông cáo chung Rome. GIẢI THÍCH LẬP LUẬN CỦA TÒA Về ngữ cảnh Sau khi thông cáo ra đời: Hy Lạp cố gắng xúc tiến các cuộc gặp giữa các chuyên gia hai nước để xây dựng bản Special Agreement nhưng thất bại do phía Thổ Nhĩ Kỳ trì hoãn. ->Hành động của Hy Lạp chứng tỏ nước này cũng chưa coi Thông cáo chung Brussels = thẩm quyền trực tiếp của Tòa. Khả năng đơn phương đệ đơn lên Tòa căn cứ vào Thông cáo chung cũng chỉ được Hy Lạp nhắc đến khi đưa Application lên Tòa. BÀI HỌC Căn cứ để xác định tính ràng buộc của một thỏa thuận quốc tế: nội dung và ngữ cảnh. Nội dung không rõ ràng của thỏa thuận quốc tế. Tính ràng buộc pháp lý ở phạm vi không cụ thể của một thỏa thuận quốc tế. Communiqué conjoint, Bruxelles, 31 mai 1975 Au cours de leur rencontre les deux premiers ministres ont eu l'occasion de procéder l'examen des problémes qui conduisirent à la situation actuelle les relations de leurs pays. Ils ont décidé que ces problèmes doivent être résolus pacifiquement par la voie des négociations et concernant le plateau continental de la mer Egée par la Cour internationale de La Haye. Ils ont défini les lignes générales sur la base desquelles auront lieu les rencontres prochaines des représentants des deux gouvernements. A cet égard ils ont dkcidé d'accélhrer la rencontre d'experts concernant la question du plateau continental de la mer Egée, ainsi que celle des experts sur la question de l'espace aérien. Les deux premiers ministres se sont trouvés d'accord que de part et d'autre des efforts soient faits aux fins de la création et du maintien d'un bon climat dans les relations entre la Grèce et la Turquie de sorte que les problèmes existants puissent être résolus et que les deux pays soient amenés au rétablis- sement de leur coopération à leur avantage mutuel. Enfin, les deux premiers ministres se sont trouvés d'accord pour apporter leur appui aux négociations intercommunautaires de Vienne. Bruxelles, Ie 31 mai 1975. Article 2 – Vienna Convention on the law of treaties 1969 Article 2: Use of terms 1.For the purposes of the present Convention: (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation Article 3 – Vienna Convention on the law of treaties 1969 Article 3 : International agreements not within the scope of the present Convention The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded between States and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in written form, shall not affect: (a) the legal force of such agreements; (b)the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would be subject under international law independently of the Convention; (c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under international agreements to which other subjects of international law are also parties. Article 11 – Vienna Convention on the law of treaties 1969 Article 11: Means of expressing consent to be bound by a treaty The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed. NHÓM THỰC HIỆN XIN CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN! Nguyễn Thị Tố Nữ - I33 Nguyễn Thị Thu Giang – A33 Quách Thị Huyền – A33 Leenglee – K33

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptaegean_0029.ppt